LX. Ďalší pokus akceptovať „odstránené“ vady bytu 4. časť

Stavbárske matiné

Dátum pridania: 23.10.2022

Telenovela o preberaní bytu od developera pokračuje 4. dejstvom. V minulej časti ste sa dozvedeli, ako „odborne“ bola vybavená reklamácia bytu. Tu treba podotknúť, že niektoré vážne chyby náš kolega neuviedol do preberacieho protokolu, pretože uvážil, že bude lepšie, keď si ich opraví spolu s dokončovacími prácami, ktoré v byte plánuje. Napríklad chýbajúce izolačné pásky vo zvislých líniách kútov v sprchovacom kúte. Takýto postup iba málokedy odporúčame, no v niektorých situáciách – takou je preberanie bytu v štádiu holobyt, čo je tento prípad – sa môže použiť. Pozor, je to výnimka, ktorú treba veľmi starostlivo posúdiť so širšími súvislosťami.

V prvej časti tejto životnej skúsenosti, o ktorú normálny človek zvyčajne nestojí, sme spomenuli podpichovanie nás ostatných, čo dostane náš kolega pri preberaní bytu ako „pozornosť podniku“. Najviac hlasov získala plechovka piva z diskontu, v skutočnosti stavil developer na diétny prístup a kupujúci dostal holé nič. Takže výsledný dojem v prípade nášho kolegu tvorí plejáda reklamácií, ktoré sa nepodarilo na prvý dojem adekvátne vyriešiť.

Ako sme minule zmienili, zdá sa, že developer si vstúpil do svedomia, pretože už po troch dňoch od podania reklamácie informoval, že nedostatky sú odstránené. Tomu predchádzala emailová korešpondencia, v ktorej sa vehementne bránil odstráneniu vady č. 2 – asymetricky a krivo inštalovaným nosným závitovým tyčiam pre záchodovú misu. Pripomeňme si, čo sme namietali.


Obr. 1 Asymetrická a krivá inštalácia

K tejto vade sa developer postavil tak, že nášmu kolegovi poslal tel. kontakt na inštalatérsku firmu, aby si to vybavil s nimi, pretože developer to za vadu nepovažuje. Náš názor na takúto reakciu je nasledovný:

1) Kupujúci nemá žiadny zmluvný vzťah so subdodávateľmi developera. Nemá žiadne právo úkolovať, resp. žiadať niečo od právnickej osoby, s ktorou nie je v zmluvnom vzťahu. Túto fintu využívajú developeri veľmi často, aby sa zbavili problému, ktorý nevedia odstrániť. Je to ale protizákonná praktika. Odpoveďou nášho kolegu bolo, že odmieta komunikovať s tretími osobami a dôrazne žiada o nápravu povinnú zmluvnú stranu (teda developera). Naša rada pre všetkých kupujúcich preto znie, aby nikdy neakceptovali presun povinnosti na tretie osoby. Pôjdete reklamovať pokazený televízor do predajne, kde ste ho kúpili, alebo budete telefonovať do fabriky kdesi v Ázii a dohadovať sa s nimi, kedy prídu televízor opraviť?

2) Na oficiálnom preberacom protokole bol tento nedostatok riadne uvedený. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa môže podnikateľ zamietnuť reklamáciu iba na základe odborného posúdenia a písomného vyjadrenia. Takýto dokument musí mať zákonom predpísanú formu a obsah. Nie je možné akceptovať zamietnutie reklamácie v štýle „podľa nás to nie je chyba“. Opäť, mnohí kupujúci sa nechajú obalamutiť, no náš kolega rozhodne do tejto kategórie nepatrí.

Náš neoblomný postoj priniesol prvé ovocie. Pri ďalšej kontrole sme zistili, že vada bola konečne opravená. Ako vidíte, podarilo sa to až na tretí pokus a po vysvetlení právnych povinností developerovi.


Obr. 2 Závitové tyče sú konečne v horizontálnej línii, sú osovo symetrické aj vo vyhovujúcej výške od podlahy

Nedostatok č. 1 – šírka dverného otvoru do kúpeľne iba 70 cm - stále nebol nijako riešený. Konštatujeme, že vada nebola odstránená a opäť reklamujeme.

Ďalší problém sa týkal kvality povrchu stien. Viaceré fľaky sa odstránili, no stále sa vyskytujú nedostatky. Ako by ste boli spokojní s takýmto povrchom stien?


Obr. 3 Stav stien "po oprave"


Obr. 4 Stav stien "po oprave"

Na loggii bol problém v tom, že spádovanie dláždeného parapetu síce robotníci opravili, ale použili pri tom nesprávne hmoty. Našu námietku, aby cementový tmel vymenili za pružný „vyriešili" tak, že špáry ešte raz pretmelili – opäť cementovým (teda nepružným) tmelom. Absolútne bagrovanie profesijného dna a klamanie spotrebiteľa.


Obr. 5 Kamufláž materiálov

Vyčistenie podlahy sa konečne zlepšilo a opravu akceptujeme. Keď si to zhrnieme, zo šiestich pretrvávajúcich reklamácií sa developerovi podarilo adekvátne vyriešiť iba dve a tvári sa, že všetko je opravené.

Po skončení obhliadky akože vyriešených (opakovaných!) reklamácií píše náš kolega ďalšie, v poradí už tretie kolo reklamácií. Interne začíname zvažovať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Vo vedľajšej kancelárií sedí náš advokát a sme krok od toho, aby v zastúpení kupujúceho vzniesol požiadavku na kompenzáciu škôd, ktoré sú mu spôsobované. Pri podpise zmlúv sa hovorilo o odovzdaní bytov v priebehu mája. Meškanie dosahuje štyri mesiace. Nedodržiavanie termínov je jedna z patológií, o ktorých píšeme v našej knihe Pozor, novostavba! Túto knihu si už čoskoro budete môcť zakúpiť vo všetkých dobrých kníhkupectvách alebo aj na našej stránke. Každý, kto si plánuje kúpiť novostavbu, by si mal najprv prečítať túto knihu. [Aktualizácia dec. 2022: kniha je už v predaji.]

Tu chceme zdôrazniť, že my sme profesionáli a vieme ako postupovať. Bežní ľudia nemajú šancu odhaliť, v čom všetkom sú klamaní. Pretože každý kupujúci zaplatí za nehnuteľnosť zmluvne dohodnuté ceny v plnej výške. Prečo by mali ale dostať za svojej peniaze iba 80 či 90 %-ný štandard?

Nášho kolegu čaká teda ďalšia výzva, aby si opäť prišiel skontrolovať opravené nedostatky. Už je v opatere psychiatra. Nesmejeme sa mu a vyhýbame sa humorným narážkam. Bude potrebovať niekoľko týždňov, aby sa mu vrátila dobrá nálada. Nabudúce si povieme, ako celá záležitosť skončila.

>> Novší článok: LXI. Inšpektor smeruje do kúpeľov 5. časť
<< Starší článok: LIX. Inšpektor si kontroluje "odstránené" vady bytu 3. časť

Chcete mať pohodlný prístup k seriálom Stavbárske matiné a Tajomstvá nehnuteľností?

Budeme vám posielať link na čerstvé vydania.
Je to zadarmo, žiadna cenzúra ani obťažujúca reklama vedľa textov.


Fotogaléria