Cenník

Položka Jednotka Znížená cena * Základná cena
Preverovanie technického stavu nehnuteľností
Inšpekcia nehnuteľností štandardný rozsah
inšpekcia bytu pred kúpou alebo preberacím konaním s výmerou do 50 m² paušál 149 € * 169 €
inšpekcia bytu pred kúpou alebo preberacím konaním s výmerou 50 - 80 m² paušál 199 € * 229 €
inšpekcia bytu pred kúpou alebo preberacím konaním s výmerou nad 80 m² m² výmery 2,60 €
(min. 209 €) *
2,90 €
(min. 239 €)
inšpekcia rodinného domu pred kúpou alebo preberacím konaním m² výmery 2,70 €
(min. 249 €) *
3,00 €
(min. 299 €)
inšpekcie kancelárií, pozemkov, chát, hotelov, historických objektov a iných stavieb pred kúpou     individuálne
Inšpekcia nehnuteľností ABSOLUT
ABSOLUT inšpekcia bytu pred kúpou alebo preberacím konaním s výmerou do 70 m² paušál - 1.500 €
ABSOLUT inšpekcia bytu pred kúpou alebo preberacím konaním s výmerou nad 70 m² (max. 200 m²) paušál - 2.740 €
ABSOLUT inšpekcia rodinného domu pred kúpou alebo preberacím konaním s výmerou do 120 m² paušál - 3.120 €
ABSOLUT inšpekcia rodinného domu pred kúpou alebo preberacím konaním s výmerou nad 120 m² (max. 500 m²) paušál - 4.980 €
ABSOLUT inšpekcie administratívnych budov, hotelov, historických objektov a iných stavieb     individuálne
Stavebné poradenstvo
konzultačná pomoc pri výbere z viacerých nehnuteľností uvažovaných na kúpu začatá hod. 50 € * 60 €
prítomnosť na rokovaní s developerom, predávajúcim, ... pri konflikte ohľadom vád nehnuteľnosti začatá hod. 80 € * 90 €
stavebné poradenstvo – architektúra, dispozície, všeobecné stavebné časti začatá hod. 65 € * 75 €
stavebné poradenstvo – TZB (voda, kanalizácia, plyn, energetická náročnosť, klimatizácia, vzduchotechnika) začatá hod. 65 € * 75 €
stavebné poradenstvo – zdravotná bezpečnosť (materiály, prevencia voči alergiám a iným chorobám) začatá hod. 65 € * 75 €
stavebné poradenstvo – statika a bezpečnosť stavieb začatá hod. 80 € * 90 €
Doplnkové služby
2D zameranie interiéru laserom – kontrola podlahových výmer m² výmery   0,50 €
2D zameranie priestorov a vytvorenie digitálneho pôdorysu M 1:100 m² výmery   4 €
3D zameranie priestorov, vytvorenie digitálneho pôdorysu M 1:100 a axonometrického zobrazenia m² výmery   7 €
písomná dokumentácia (protokoly, odborné stanoviská a pod.) A4   30 €
Réžia
doprava a cestovné v rámci Bratislavy pauš. 10 € * 15 €
doprava mimo Bratislavy jedným smerom (účtuje sa obojsmerne) km 0,40 € * 0,50 €
strata času na ceste (výjazdy mimo Bratislavy) hod. 12 € * 15 €
doprava nad 200 km, refundácia nákladov na ubytovanie a pod.     individuálne

* Znížená cena je podmienená plnou úhradou služby vopred.

Tento cenník neobsahuje všetky položky a slúži najmä pre orientačné účely.
Pre výsledné stanovenie ceny je záväzná cenová kalkulácia, ktorú vám vypracujeme na základe vašej konkrétnej situácie. Právo zmeny cien je vyhradené.

Cenník je platný od 25.1.2019