Cenník

Dôležitá informácia o rozdieloch v cenách. Čítať viac.


Tento cenník neobsahuje všetky položky a slúži najmä pre orientačné účely.
Pre výsledné stanovenie ceny je záväzná cenová kalkulácia, ktorú vám vypracujeme na základe vašej konkrétnej situácie. Právo zmeny cien je vyhradené.

Položka Jednotka Znížená cena * Základná cena
Preverovanie technického stavu nehnuteľností
Inšpekcia nehnuteľností štandardný rozsah
inšpekcia bytu pred kúpou alebo preberacím konaním s výmerou do 50 m² paušál 219 € * 240 €
inšpekcia bytu pred kúpou alebo preberacím konaním s výmerou 50 - 80 m² paušál 289 € * 330 €
inšpekcia bytu pred kúpou alebo preberacím konaním s výmerou nad 80 m² m² výmery 3,29 €
(min. 299 €) *
3,80 €
(min. 340 €)
inšpekcia rodinného domu pred kúpou alebo preberacím konaním m² výmery 3,49 €
(min. 349 €) *
4,00 €
(min. 400 €)
inšpekcie kancelárií, pozemkov, chát, hotelov, historických objektov a iných stavieb pred kúpou     individuálne
Inšpekcia nehnuteľností ABSOLUT
ABSOLUT inšpekcia bytu pred kúpou alebo preberacím konaním s výmerou do 70 m² paušál - 2.980 €
ABSOLUT inšpekcia bytu pred kúpou alebo preberacím konaním s výmerou nad 70 m² (max. 200 m²) paušál - 4.740 €
ABSOLUT inšpekcia rodinného domu pred kúpou alebo preberacím konaním s výmerou do 120 m² paušál - 5.180 €
ABSOLUT inšpekcia rodinného domu pred kúpou alebo preberacím konaním s výmerou nad 120 m² (max. 500 m²) paušál - 7.250 €
ABSOLUT inšpekcie administratívnych budov, hotelov, historických objektov a iných stavieb     individuálne
Stavebné poradenstvo
konzultačná pomoc pri výbere z viacerých nehnuteľností uvažovaných na kúpu začatá hod. 100 € * 120 €
prítomnosť na rokovaní s developerom, predávajúcim, ... pri konflikte ohľadom vád nehnuteľnosti začatá hod. 140 € * 180 €
stavebné poradenstvo – architektúra, dispozície, všeobecné stavebné časti začatá hod. 100 € * 120 €
stavebné poradenstvo – TZB (voda, kanalizácia, plyn, energetická náročnosť, klimatizácia, vzduchotechnika) začatá hod. 100 € * 120 €
stavebné poradenstvo – zdravotná bezpečnosť (materiály, prevencia voči alergiám a iným chorobám) začatá hod. 110 € * 130 €
stavebné poradenstvo – statika a bezpečnosť stavieb začatá hod. 140 € * 160 €
Doplnkové služby
2D zameranie interiéru laserom – kontrola podlahových výmer, výpočet pre budovy projektované podľa STN 73 4301 (2005), v ostatných prípadoch podľa STN EN 15221-6 m² výmery   od 1,50 €
2D zameranie interiéru laserom – kontrola podlahových výmer, výpočet pre budovy projektované podľa STN 73 4301 (2005), v ostatných prípadoch podľa STN EN 15221-6, interiéry s trojuholníkovými, lichobežníkovými alebo polygonálnymi pôdorysmi miestností m² výmery   od 2,50 €
2D zameranie priestorov a vytvorenie digitálneho pôdorysu M 1:100 m² výmery   4 €
3D zameranie priestorov, vytvorenie digitálneho pôdorysu M 1:100 a axonometrického zobrazenia m² výmery   7 €
písomná dokumentácia (protokoly, odborné stanoviská a pod.) A4   30 €
kontrola dátových káblov (internet, TV) - FTP 8-žilová kabeláž s ukončeniami RJ45     od 25 €
kontrola podlahového vykurovania termokamerou (infračervené spektrum)   1,50 €
kontrola elektrických zásuviek rôzneho napätia 12 V – 400 V     od 50 €
revízia silnoprúdovej elektroinštalácie     od 300 €
termovízne posúdenie strechy vo vysokom rozlíšení (NETD <60 mK, senzor 320x240 / 640x480)     od 150 €
termovízne posúdenie okien a fasády vo vysokom rozlíšení (NETD <60 mK, senzor 320x240 / 640x480)     od 150 €
Réžia
doprava a cestovné v rámci Bratislavy pauš.   14 €
doprava mimo Bratislavy jedným smerom (účtuje sa obojsmerne) km   0,50 €
strata času na ceste (výjazdy mimo Bratislavy) hod.   20 €
doprava nad 200 km, refundácia nákladov na ubytovanie a pod.     individuálne

* Znížená cena je podmienená plnou úhradou služby vopred.

Cenník je platný od 9.1.2023.