Inšpekcia ABSOLUT

Služba ABSOLUT je určená zákazníkom, ktorí požadujú kontrolu každého jedného prvku a sú nároční. S obľubou ju využívajú zákazníci, ktorí preferujú riešenia na mieru a majú rozličné špecifické požiadavky.

ABSOLUT zahŕňa ten istý rozsah ako štandardná inšpekcia + navyše:

Mohli by sme pokračovať s vymenovaním všetkých oblastí, ktoré kontrolujeme nad rámec štandardnej inšpekcie. Pre zjednodušenie uvádzame, že skontrolujeme všetko, čo sa dá metodikou nedeštruktívneho skúšobníctva preveriť (aj dátové rozvody, aj inhaláciu aróm z cédrového dreva v infrasaune, aj merný odpor bleskozvodu, aj kľučky na dverách, aj ... no proste všetko). Celkovo sa jedná pri bytoch o viac ako 450 a pri domoch o viac ako 800 parametrov.

Čo sú parametre?
Ide o kontrolu rôznych veličín a výsledkov prevedenia stavebných prác, o ktorých vo všeobecnosti platí, že pokiaľ vyhovejú nášmu preskúšaniu a kontrole, nevzniká fyzikálny dôvod na výskyt poruchy alebo stavebného problému.

Prevedenie služby ABSOLUT si vyžaduje niekoľkohodinové trvanie (v prípade väčších rodinných domov aj 2-3 dni). Naša cena za tento rozsah prác vychádza obvykle menej ako provízia realitného makléra, avšak zrejme už tušíte, že pridaná hodnota našej služby je mnohonásobne vyššia.

Pre ešte lepšie porovnanie štandardnej inšpekcie a služby ABSOLUT uvádzame príklady rozdielov na konkrétnych oblastiach:

Príklad oblasti Štandardný rozsah Služba ABSOLUT
Bezpečnosť (safety) Sú preverované všetky bezpečnostné parametre týkajúce sa užívania stavby Rovnaký rozsah ako štandard
Bezpečnosť (security) Bez kontroly Alarmy, trezory, mechanické riešenia ochrany voči vlámaniu + 4 ďalšie parametre
Maľby a povrchové nátery Základné posúdenie v rozsahu STN a ON Štandard + navyše kontrola farebnej sýtosti, odleskov pod reflektorom so svetleným tokom 6000 lm, ošetrovanie a údržba stien, testovanie krycích lakov (napr. v kúpeľniach) + 9 ďalších parametrov
Podlahy Posúdenie požiadaviek vo vzťahu k STN 74 4505 Štandard + navyše kontrola intarzií, vhodnosti materiálov (vinyl, drevo, kameň, laminát, korok, koberec, ...), antistatické skúšky, sektorové dilatácie + 6 ďalších parametrov
Ďalšie rozdiely - Vrátane 2D zamerania interiéru laserom (kontrola výmer), kontrola okruhov podlahového vykurovania špeciálnou kamerou, diagnostika vnútorného prostredia (absolútny tlak, CO2, anemometria, insolácia, rel. vlhkosť) v zimnom období termovízia fasády, pri RD kontrola oplotenia pozemku, závlahových systémov, odporových káblov v strešných žľaboch a mnohé ďalšie