LIX. Inšpektor si kontroluje „odstránené“ vady bytu 3. časť

Stavbárske matiné

Dátum pridania: 17.10.2022

V predošlých dvoch častiach sme opísali priebeh odovzdávacieho konania bytu v developerskom projekte v jednom okresnom meste. Dnes vám ponúkame pokračovanie – čo sa dialo po tom, ako developer oznámil kupujúcemu, ktorý je zhodou okolností náš kolega, že reklamované vady bytu už odstránil.

Pre lepšiu prehľadnosť príbehu budeme hovoriť iba o vadách, ktoré náš kolega oficiálne uviedol do preberacieho protokolu, a sú ľahko pochopiteľné aj laikom bez stavebného vzdelania.

Začneme vadou č. 1 – nedostatočná šírka dverného otvoru do kúpeľne. S touto vadou sa developer vysporiadal tak, že zbrúsil (zarovnal) ľavé ostenie asi o 2 cm. Poslal nášmu kolegovi vyrozumenie, že on má v projektovej dokumentácii uvedú šírku otvoru 70 cm a týmto považuje záležitosť za vyriešenú.


Obr. 1 Zbrúsené ľavé ostenie dverného otvoru

Takéto „vybavenie“ reklamácie si zaslúži bližší komentár.

V prvom rade je kupujúci v postavení spotrebiteľa (Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľa a súvisiace predpisy). To, že v našom prípade je kupujúci stavebný inžinier, nie je priťažujúca ani poľahčujúca okolnosť. Jeho výhodou ale je, že dokáže vecne a relevantne (technicky korektne) argumentovať svoje spotrebiteľské práva. Túto spotrebiteľskú výhodu nemajú laici a mnohí developeri ich odháňajú vymyslenými argumentmi, len aby nemuseli vady odstraňovať. Laici často kapitulujú a pristupujú k opravám na vlastné náklady. Je to veľmi nesprávny postup. Naša rada pre kupujúcich teda znie: nikdy sa nenechajte oklamať zákonu odporujúcimi výhovorkami na neriešenie reklamácie. Náš kolega preto posiela opakovanú písomnú reklamáciu tohto nálezu a žiada zväčšenie otvoru tak, aby bol súladný so zmluvnou dokumentáciou. Akékoľvek pseudoargumenty, že rozhodujúca je projektová dokumentácia, nie sú relevantné. (Na iných stavbách sa stretávame s výhovorkami, že došlo k zmene stavby pred dokončením, že to nie je až taká veľká vada a pod.) Pre nášho kolegu je záväzné iba to, na čo uzatvoril s developerom zmluvu. Pripomeňme si, že v tomto prípade požaduje šírku otvoru 80 cm. Prezradíme, že tento nález bude mať veľmi prekvapivé rozuzlenie, ktoré potvrdí zlatú pravdu, že najväčšie problémy vznikajú na stavbách kvôli nedostatočnej komunikácii.

Poďme na vadu č. 2 – asymetrická poloha závitových tyčí pre záchodovú misu. S vadou sa vôbec nič nespravilo, kolega podáva opakovanú reklamáciu.


Obr. 2 Vade sa nikto nevenoval

Vada č. 3 – oprava opačne spádovaného parapetu na loggii a vyčistenie dlažby. Môžeme potvrdiť, že dlažba bola vyčistená k našej spokojnosti. Spádovanie dláždeného parapetu bolo opravené, avšak technologicky nesprávne. Dlaždice, ktoré medzi sebou vytvárajú „zalomenú rovinu“, majú byť vyšpárované výhradne trvalo pružným tmelom. V tomto prípade developer použil nevhodný materiál – tvrdý cementový tmel. Je to nález, ktorý by zaiste mnoho kupujúcich spokojne akceptovalo. Videli by opravenie spádu a to by im stačilo. Lenže práve tmel je rozhodujúci. Na obrázku vidíme, že tvrdý cementový tmel už stihol medzičasom tak vytvrdnúť, že až popraskal. Je to neakceptovateľný spôsob opravy. Náš kolega podáva opakovanú reklamáciu aj na tento nedostatok.


Obr. 3 Namiesto trvalo pružného tmelu použili cementový, ktorý stihol medzičasom už popraskať. Všimnite si tiež čistotu okenného rámu

Vada č. 4 – oprava stien. Tento nedostatok bol odstránený iba čiastočne. Na niektorých miestach pretrvávajú do oči bijúce fľaky, stekance zaschnutej farby a ryhy. Presvitanie krycej fólie na okennom ráme zostalo tiež nepovšimnuté. Oboje bude predmetom opakovanej reklamácie.


Obr. 4 Je toto naozaj vyhovujúci výsledok?


Obr. 5 Ani s touto chybou sa nič neudialo

Vada č. 5 – vyčistenie podlahových poterov od zbytkov stavebných hmôt bolo vykonané lajdácky. Žiadame štandardné vyčistenie.


Obr. 6 Podlahový poter stále nie je adekvátne vyčistený

Zhrňme si to. Developer pristúpil k odstráneniu vád a nedostatkov z oficiálneho preberacieho protokolu. V niektorých prípadoch sa vyhovára, v iných postupuje lajdácky a neodborne, a na niektoré nijako nereaguje. Avšak posiela stanovisko, že nedostatky sú opravené, majiteľ si môže prísť byt skontrolovať...

Toto je reálny obraz slovenského stavebníctva, ktorý postretol aj nášho kolegu. Slovenské developerstvo v plnej nahote. Určite nechceme hádzať všetkých podnikateľov do jedného vreca, pretože sa stretávame s viacerými kvalitnými novostavbami. Ale skôr natrafíme na takéto výsledky. Deje sa to najmä v satelitoch Bratislavy, v regiónoch a aj niektoré bratislavské projekty majú veľmi podobný obraz.

Náš kolega teda podal opäť reklamáciu. Zástupca odovzdávajúceho ho už na tretí deň informuje, že jeho opakované námietky boli odstránené. To je rýchlosť! A ako to dopadlo, sa dočítate nabudúce.

>> Novší článok: LX. Ďalší pokus akceptovať „odstránené“ vady bytu 4. časť
<< Starší článok: LVIII. Inšpektor si preberá vlastný byt. Skončí na psychiatrii? 2. časť

Chcete mať pohodlný prístup k seriálom Stavbárske matiné a Tajomstvá nehnuteľností?

Budeme vám posielať link na čerstvé vydania.
Je to zadarmo, žiadna cenzúra ani obťažujúca reklama vedľa textov.


Fotogaléria