LV. Tip na letný výlet: kostol na kolieskach a tesársky sen

Stavbárske matiné

Dátum pridania: 23.7.2022

Je leto, čo je dobrý dôvod na návštevu prímorskej krajiny. Alebo aj nie. Počuli ste už o kostole, kvôli ktorému dali vyrobiť takúto dopravnú značku?A počuli ste už o kostole, ktorý na kolieskach presunuli o vyše 800 metrov? Ak nie, potom pohľadajte na internete české mesto Most a rok 1975. Vtedy československí inžinieri presunuli gotický kostol zo 16. storočia a tento kostol je náš tip na zaujímavý výlet.

Podrobnosti o presune, brzdení vyše 10.000-tonového „vlaku“, na čo všetko bolo potrebné myslieť a s čím všetkým bolo potrebné sa vysporiadať, opisuje niekoľko krátkometrážnych filmov, ktoré sú na internete ľahko dohľadateľné. Dopravná značka s úsmevným komentárom „...a kostel jede...“ sa zmieňuje napríklad tu. Keď opomenieme politické súvislosti a motiváciu pohlavárov komunistickej strany, možno bez preháňania uviesť, že išlo o inžiniersky majstrštyk, ktorý dodnes nemá konkurenciu. Pri presune excelovali najmä strojní a elektro inžinieri.

Kostol je dnes v majetku štátu, má výborné akustické parametre, vysoko hodnotnú umeleckú výzdobu v interiéri a pekne upravené okolie. V tesnej blízkosti sa nachádza socha Jána Nepomuckého a opodiaľ súsošie toho istého svätca. Tomuto súsošiu sa venujeme v ďalšej časti nášho seriálu.

Kostol je výborná cieľová destinácia pre zvedavých stavebných inžinierov, čo bol hlavný dôvod, prečo sme sa ho rozhodli preskúmať. Našim zámerom bolo pozrieť sa bližšie na krovovú sústavu a tá veru pohladí tvár nejednému tesárovi.

Ak článok číta nejaký statik, možno bude húdať, o akú statickú schému ide. Ako pomôcku sme nakreslili vo veľmi hrubých rysoch stav plnej väzby. Na schéme nie sú znázornené pásiky, viaceré doplnkové podperné prvky, prierezy ani polohy uloženia. Niektoré nosné prvky, najmä v laterálnych líniách, sme úplne vynechali, ale na základnú orientáciu naša škica postačuje.Po dôkladnejšom zamyslení si zdatný tesár a statik uvedomí, že ide o zaujímavú kombináciu typických krovových sústav. Vidíme tu hambálky, stojaté stolice, ležaté stolice, vešadlá aj vzperadlo. Sústava nie je pôvodná, je dôsledkom rôznych ad hoc zásahov, ktoré vyplynuli z požiadaviek na presun budovy a následnej údržby.

Pre tých, ktorí potrebujú pomoc, sme doplnili názorný popis, dvojica zelených prvkov sú klieštiny.


1 – hambálok
2 – stojatá stolica (stredný výškový segment v pozdĺžnom smere)
3 – ležatá stolica
4 – vešadlo obyčajné
5 – vešadlo osovo zdvojené
6 – vzperadlo (vzpieraný stĺpik)


Pre zanieteného stavebného inžiniera je to mimoriadna nádhera.

Ako to už u nás býva, počas prehliadky stavby, mimochodom s dobrým komentárom od miestneho sprievodcu, sme postrehli aj niektoré technické nedostatky, najmä biokorozívny vplyv holubov na konštrukciu strechy – podľa nášho názoru je to riešiteľný problém; eróziu betónovej podlahy na vežovej ochodzi, korozívny proces na niektorých miestach a aj srandovný oznam, ktorý pri vstupe na ochodzu vežu upozorňuje na nutnosť zdolať 197 schodov (ktoré ste už medzitým zdolali).

Nič z toho neznižuje architektonicko-stavbársky zážitok a ak chcete prežiť pol dňa inak ako vylihovaním na pláži, je dekanský kostol v Moste v severozápadných Čechách výborná voľba. A možno budete mať šťastie ako my. Počas prehliadky interiéru kostola vošla dnu aj dvojica harleyákov z Nemecka a spontánne si zaspievali. Bolo to wau.

Druhý poldeň potom môžete stráviť na pretekárskom mosteckom okruhu, kde sa uistíte o fungujúcej tvorbe adrenalínu vo vašom organizme. Motorkári aj šoféri automobilov si zaiste prídu na svoje.>> Novší článok: LVI. V parku, pri tej soche
<< Starší článok: LIV. Parkovanie na kanalizačných poklopoch

Chcete mať pohodlný prístup k seriálom Stavbárske matiné a Tajomstvá nehnuteľností?

Budeme vám posielať link na čerstvé vydania.
Je to zadarmo, žiadna cenzúra ani obťažujúca reklama vedľa textov.


Fotogaléria