LII. Zabijak methemoglobinémia

Stavbárske matiné

Dátum pridania: 9.3.2022

V predošlom článku sme zverejnili požiadavky, ktoré kladieme na záujemcov o prácu inšpektora nehnuteľnosti v našej firme. Okrem samotných stavebno-inžinierskych tém je vhodné, aby mal záujemca aj vedomosti z príbuzných oblastí. Jednou z nich je biológia. Možno sa pýtate, ako súvisí biológia so stavebníctvom. Ukážeme si to na konkrétnom príklade, kedy si prepojíme vodovod s rizikom úmrtia malých detí.

V malej obci na juhozápadnom Slovensku sme v r. 2016 kontrolovali byt v trojdome. Jednalo sa o novú lokalitu rodinných domov na okraji obce. Byt mal niekoľko zrejmých nedostatkov, ale nebolo to nič vážne. Vážne skryté riziko tkvelo v neexistencii verejného vodovodu, avšak kupujúcim bolo sľubované, že sa má čoskoro dobudovať. Každý byt v trojdome mal narazenú vlastnú studňu. Paradoxne, verejná kanalizácia vybudovaná bola (sú na to legislatívne dôvody), teda žiadne žumpy. Naši klienti – mladý pár – si chceli kúpiť byt práve v tomto dome. Bolo to na okraji obce, v susedstve veľkého poľa. Predajné ceny boli veľmi priaznivé. Vyzeralo to takto:


Obr. 1 Byt v trojdome, s kanalizáciou, ale bez pripojenia na verejný vodovod

Naši klienti sa o lokalitu aktívne zaujímali a zisťovali od budúcich susedov, ktorí sa tam už nasťahovali, ako sa im býva a aká voda je z tej studne. Susedia si vodu chválili. Dali si urobiť aj jej chemický rozbor, ktorý bol v úplne poriadku. Skutočnosť je taká, že ten rozbor je na nič, pretože v čase odberu vzorky nebola sezóna hnojenia. Veľké pole v susedstve je aktívne využívané na poľnohospodárske účely a musíme si uvedomiť, že chemické zloženie vody sa v čase mení. Rozhodne sa nemôžeme spoliehať na testovanie vody raz do roka. Stačí, že o mesiac neskôr poľnohospodári pole pohnoja, prejde pár týždňov a voda v studni môže mať úplne iné – pre deti život ohrozujúce – zloženie. Niekto by mohol logicky namietnuť hĺbku vodného zdroja. Ak vodu čerpáme z hĺbky 25 metrov, potom povrchové hnojenie pôdy nemusí mať žiadny vplyv na jej kvalitu. Ale je to naozaj pravda? Budeme vždy čerpať vodu z takého miesta, kde sú tieto riziká zanedbateľné? Čo ak, napríklad v inej lokalite, bola v minulosti na pozemkoch nejaká ekologická záťaž? Kto z nás to riskne?

V tomto prípade bola narazená studňa vo vzdialenosti možno 20 metrov od okraja poľa. Hnojenie je najmä o dusičnanoch. Ak takúto vodu, ktorá bude mať zvýšené hodnoty dusičnanov, podáte malému dieťaťu, môžete ho aj zabiť. Riziko je v tom, že vám voda môže chutiť a nič nebudete pociťovať. Avšak novorodenci a malé deti nedokážu metabolizovať niektoré chemické látky tak účinne ako dospelí. V tomto prípade im chýba dostatok enzýmu methemoglobínreduktázy. Toto spôsobuje, že keď sa dieťa takejto vody napije (ktorá je pre dospelého kvázi chutná a nezávadná), začne sa po čase vnútorne dusiť, pretože methemoglobín vytesní v krvi hemoglobín. Kyslík sa nebude dostávať do tkanív v potrebnom množstve a dieťa začne modrieť až hnednúť. Tu nasadenie kyslíkovej masky nepostačí, pretože methemoglobín obsadil červené krvinky a kyslík sa do tkanív nedostáva, aj keď dieťa má dýchacie cesty úplne voľné. Kým to v nemocnici zistia a začnú s účinnou liečbou, môže dôjsť k poškodeniu mozgu a trvalým následkom.


Obr. 2 Premena oxyhemoglobínu na methemoglobín

Zvýšený obsah dusitanov vzniká v tele tráviacou činnosťou, kedy sa dusičnany redukujú na dusitany. Následne ide z chemického hľadiska o proces oxidácie dvojmocného želaza (Fe 2+) na trojmocné (Fe 3+), ktoré viaže kyslík oveľa silnejšie, a hemoglobín tak stráca svoju schopnosť distribuovať kyslík do tkanív. Zmienený nedostatok methemoglobínreduktázy (prípadne aj ďalšie činitele) má za následok vysoko zabijacky potenciál konzumovania nepreverenej – údajne chutnej – vody zo studne.

V odbornej literatúre z oblasti pediatrie je popísaných viacero úmrtí malých detí práve kvôli tomuto skrytému faktoru. A to len preto, lebo niekto ušetril na vybudovaní vodovodu. Susedia vodu pili, vy ste ju pili a nikomu sa nič nestalo. Takže naša rada pre rodičov malých detí znie: akokoľvek chutná a čistá voda zo studne sa deťom do štyroch rokov z princípu nikdy neservíruje [1]! Ani čistá, ani na rozmiešanie kašičiek! To platí pre všetky studne, vrátane horských! Akékoľvek prísľuby, že verejný vodovod sa má „v blízkej dobe“ realizovať, treba brať s rezervou. Nenapojiteľnosť na verejný vodovod považujeme v našej firme za vážne skryté riziko pri investovaní do každého stavebného pozemku a rodinného domu.

Vo svetle tohto rizika je možné zdôvodniť aj ďalšie bezpečnostné opatrenia. Napríklad spracovatelia mäsových výrobkov (šunky) uvádzajú na obaly, že sú určené pre deti od troch rokov. Píše sa to aj pre tzv. "detské" šunky. Problémom býva najmä konzervačná látka E250 dusitan sodný. Vo všeobecnosti platí, že akýkoľvek potenciál zvýšeného príjmu dusičnanov alebo priamo dusitanov predstavuje pre malé deti reálne zdravotné riziko.


[1] V niektorých odborných článkoch sa uvádza rizikový vek dieťaťa šesť mesiacov. Lenže každé dieťa je iné a keď pôjde o vaše dieťa, asi nebudete chcieť testovať, či už je bez rizika. Sú popísané prípady, kedy mali problém deti vo veku dva a pol roka. Preto trváme na našej bezpečnostnej „prirážke“ a uvádzame vek štyri roky.


>> Novší článok: LIII. Kasulové okno a ďalšie vychytávky
<< Starší článok: LI. Kto môže byť náš kolega?

Chcete mať pohodlný prístup k seriálom Stavbárske matiné a Tajomstvá nehnuteľností?

Budeme vám posielať link na čerstvé vydania.
Je to zadarmo, žiadna cenzúra ani obťažujúca reklama vedľa textov.


Fotogaléria