XXVI. Ktoré schodisko je správne?

Stavbárske matiné

Dátum pridania: 17.12.2018

Pravidlá tohto seriálu nájdete v jeho nultom dieli.

V súčasnosti prebieha rozsiahla obnova kaštieľa v Hlohovci. Pri kráčaní po zakrivenom schodisku sme si uvedomili, že v novostavbách sa často stretávame s nesprávnymi riešeniami zakrivených schodísk. Najmä tých klasických vretenových, ľudovo nazývaných točité schodiská. Na vysvetlenie dobre poslúži práve schodisko z kaštieľa v Hlohovci. Výstupná čiara točitých schodísk môže byť buď v smere alebo v protismere hodinových ručičiek. Ale iba jedno riešenie je všeobecne správne. To je takéto:


Smer výstupnej čiary sa vždy posudzuje zdola nahor, preto táto výstupná čiara je v smere hodinových ručičiek.
Dôvodom je všeobecné pravidlo chôdze vpravo. Keď vystupujeme po schodoch nahor, kráčame vpravo, teda bližšie ku vretenu (vreteno býva obyčajne stĺp alebo stena; pri stĺpe to má väčšie „grády“). Schodiskové stupne sú v tejto časti zreteľne plytšie, avšak pre výstup nahor to nepredstavuje bezpečnostný problém, pretože sa nenašľapuje pätou. Tí, ktorí po schodisku zostupujú, kráčajú vo svojom smere tiež vpravo a majú k dispozícii širšie stupne. Čo je oveľa bezpečnejšie pre zostup.

Ďalšie dve fotografie sme softvérovo upravili a umelo sme navodili situáciu pre opačný smer – proti smeru hodinových ručičiek. Takéto riešenie schodiska nie je správne.


Keď je schodisko navrhnuté takto, tí, ktorí vystupujú nahor, majú k dispozícii širšie stupne, lenže tí, ktorí zostupujú nadol sa musia vysporiadať s veľkým rizikom pádu, pretože schodiskové stupne sú napravo (pri vretene) plytké; túto zónu sme označili ružovým obdĺžnikom.


Zaiste existujú aj výnimky, pre ktoré vyššie uvedené neplatí, napríklad úzke točité schodiská pre jednu osobu (vtedy je úplne jedno, ktorým smerom sú zakrivené) alebo schodiská so zmiešaným zakrivením a pod.

V historických stavbách sa málokedy stretávame s nesprávnym riešením schodísk. Vtedy projektanti viac premýšľali. Aj v Hlohovci to majú OK.

V novostavbách to býva častý problém. Projektanti dnes sledujú iné kritériá, napríklad ... hm, asi všetci vieme, čo ich zaujíma. Na ukážku uvedieme dvojicu schodísk so stĺpovým vretenom. Prvé schodisko je v poriadku. Druhý príklad je z bratislavského mezonetu za viac ako 600.000,- €. Tu je riešenie schodiska zreteľne nevhodné.


A čo Vaše točité schodisko, ktoré máte doma – je navrhnuté správne?


>> Novší článok: Desiatky nových zážitkov
<< Starší článok: XXV. Výhľad trochu iný ako sa čakalo ...

Chcete mať pohodlný prístup k seriálom Stavbárske matiné a Tajomstvá nehnuteľností?

Budeme vám posielať link na čerstvé vydania.
Je to zadarmo, žiadna cenzúra ani obťažujúca reklama vedľa textov.


Fotogaléria