Prečo v dvojdome počujete susedov?

Tajomstvá nehnuteľností

Dátum pridania: 5.6.2023

Tento článok bol s možnosťou verejnej diskusie zverejnený na portáli Nehnuteľnosti.sk

Prílišná susedská blízkosť sa spája predovšetkým s jednou oblasťou stavebnej fyziky – akustikou.

Rodinné dvojdomy a trojdomy majú pár výhod, a veľa nevýhod. Dnes sa často stavajú na rozparcelovaných poliach okolo veľkých miest a dôvod je zvyčajne iba jeden – developer zarobí dvakrát. Pre kupujúcich sa pocit bývania v dome znižuje (aj keď stále je to viac dom ako byt), ale lákavá cena je silný motivátor.

Veľmi častým problémom býva, že stena, ktorá od seba bytové jednotky v dvojdome oddeľuje, má slabé akustické vlastnosti. Je počuť, aký televízny program majú susedia zapnutý, o čom sa rozprávajú, plač detí, prípadne iné neželané zvuky. Prečo je to tak a čo sa s tým dá robiť?

Primárnou príčinou sú zlyhania projektantov. Mnohí z nich, bohužiaľ, na akustické vlastnosti veľmi nedbajú a navrhnú riešenia, ktoré sú nesprávne. Robotníci, ktorí stavbu realizujú, zbytočne nepremýšľajú (prípadne argumentujú, že oni iba stavajú presne podľa výkresovej dokumentácie) a projekčné omyly dotiahnu do nezdarného konca.


Obr. 1 Vľavo vhodná skladba steny medzi bytmi v dvojdome (v praxi sa vyskytuje zriedkavo), vpravo nesprávna (v praxi sa vyskytuje veľmi často).

Problematický polystyrén
Projektanti veľmi často navrhnú „odizolovať“ susedné bytové jednotky v dvojdome (prípadne v trojdome) bežným polystyrénom. Správne riešenie má byť, že namiesto polystyrénu, ktorý je z hľadiska akustiky de facto tuhá zvukovo nepohltivá doska, sa má použiť napríklad minerálna vlna. Jej akustické vlastnosti sú dramaticky odlišné. Okrem toho by bolo vhodné, aby dvojica stien, ktorá susedné bytové jednotky oddeľuje, mala rôzne hrúbky. Rovnaké hrúbky stien z rovnakého materiálu majú totiž rovnaké rezonančné krivky, a teda dokážu odfiltrovať iba rovnakú množinu zvukov.

Ak ste dávali na základnej škole na hodinách hudobnej výchovy pozor, zaiste si spomeniete, že každý zvuk má inú frekvenciu (píšťalka, príp. ženský hlas vyššiu, kontrabas, príp. mužský hlas nižšiu). Do toho sa môžu primiešať zvuky od rôznych spotrebičov a technológií, čím dostávame celé spektrum hluku od nízkych po vysoké frekvencie.

Projektant, ak na hudobnej výchove a na prednáškach z akustiky dával pozor, navrhne dvojicu stien rôznej hrúbky. Pretože vie, že tým dokáže odfiltrovať širšie spektrum zvukov. Tiež vie, že aj vzduchová medzera dokáže prispieť k zvýšeniu akustickej bariéry.

Projektant, ktorý v škole pozor nedával, navrhne jednoduchú skladbu. Robotníci budú nadšení, lebo sa im bude ľahko murovať. Kto spokojný nebude, budú ľudia, ktorí v tom dvojdome budú bývať. Dopadne to potom takto:


Obr. 2 V strede dvojdomu je vložený mix polystyrénov, v spodnej časti obyčajný biely fasádny, v hornej šedý s grafitovou prísadou. Robotníci použili, čo práve mali k dispozícii.

Jedna stena medzi bytmi
Ďalšou situáciou býva, že bytové jednotky od seba oddeľuje iba jedna stena. Ak sa aj navrhne tak, že vyhovuje teoretickým požiadavkám technických noriem, vo výsledku je akustická bariéra nedostatočná. Príčinou je fakt, že akustické vlastnosti sa udávajú na základe laboratórnych meraní príslušného materiálu. Na stavbe mnohí zhotovitelia situáciu „vylepšia“ (čítaj: pre seba zjednodušia a pre budúcich obyvateľov dramaticky zhoršia) a dom postavia z iného materiálu (časté zámeny bývajú tehla – pórobetón – železobetón – vápennopieskové tvárnice). Počas našich inšpekcií, pri ktorých preverujeme technický stav domov pre ľudí, ktorí si ich plánujú kúpiť, sme sa stretli s prípadmi, kedy okrem zmeny murovacieho materiálu robotníci svojvoľne zmenili aj jeho hrúbku. A to už je násobný problém. Naozaj nie je jedno, či bude mať stena hrúbku 30 cm, 25 cm alebo 17 cm. Zo statického hľadiska môže aj tenšia stena niekedy vyhovovať, avšak akustické parametre sa stanú žalostnými. Argument stavebnej firmy: Veď stačí aj tenšia stena, dom nespadne. Môžu mať pravdu, ale čo akustika? Tá zlyhá na celej čiare.

Špeciálny polystyrén
Existujú elastifikované výrobky na báze polystyrénu, ktorých akustické parametre sú výrazne lepšie a môžu byť alternatívou k minerálnej vlne, no často je potrebná ich značná hrúbka. Navyše ide o drahší materiál, ktorý sa v predajniach stavebnín bežne nevyskytuje, a mnohí ľudia o ňom nikdy nepočuli. V reálnej praxi projektanti a remeselníci opakujú nesprávne návyky (s argumentom, že takto to robia už 20 rokov a doteraz sa nikto nesťažoval) a navrhujú, resp. zabudovávajú nefunkčné akustické „izolanty“.

Nielen akustické bariéry zlyhávajú
Obr. 3 výstižne popisuje prax. V spodnej časti (žltá zóna) vidíme, že vľavo ponechali robotníci dostatočný presah hydroizolácie na jej následné dopojenie. Vpravo nenechali nič. Na riziko neskoršieho vlhnutia je tu „zarobené“. Vertikálne vidíme opäť vložený polystyrén, v spodnej časti tyrkysový (XPS) a v hornej biely (EPS). Polystyrén rozdeľuje nielen byty č. 8 a 9, ale aj celú hmotu stavby a má tvoriť oddeľovaciu líniu, ktorú požadoval statik. Po akustickej stránke už vieme, že takéto riešenie nie je správne. Dokonca by bolo lepšie polystyrén nahradiť vzduchovou medzerou, pretože keď vidíme, ako sa tento dom stavia, na akustické hodnoty muriva by sme sa nespoliehali.


Obr. 3 Nesprávne riešenie izolácie voči vode aj hluku

Akustika je zložitá disciplína
Vo viacerých našich článkoch sme sa akustiku snažili podať po lopate, aby ju pochopil každý. Vypočujte si podcast, kde sa dozviete niekoľko príbehov, vrátane toho, ako je možné, že počujete nad sebou kroky, aj keď bývate na najvyššom poschodí.

Alebo si prečítajte o projektantke klientskych zmien, ktorá spáchala akustické harakiri.

Problémom s hlukom sa venujeme aj v našej knihe Pozor, novostavba!, ktorú by si mal prečítať každý, kto si plánuje kúpiť bývanie v novostavbe. Okrem akustiky sa v nej dočítate o situáciách, s ktorými už bojovali iní a sú hodné poučenia. Naše rady dokážu ušetriť tisíce eur.

Bodka na záver
> Akustické problémy patria k tým najdrahším a najťažšie riešiteľným. Vyskytujú sa opakovane, často kvôli nevedomosti kompetentných.
> Okrem správneho materiálu má na prenos hluku vplyv aj jeho montáž (lepenie, kotvenie, dilatačné škáry a ďalšie).
> Pred akoukoľvek kúpou rodinného dvojdomu, príp. trojdomu, si dajte preveriť u skúseného stavebného inžiniera, aký akustický komfort možno očakávať. Dajte si skontrolovať, či je dvojdom postavený podľa výkresov, alebo sa uprednostnil „kumšt majstrov“.
> Vyvarujte sa mechanickým zásahom do medzibytových stien. Každé vŕtanie, každá drážka, obzvlášť pre hrubšie, napr. kanalizačné potrubie, zhoršuje akustické parametre steny a prispieva k tomu, že presne budete vedieť, kedy susedia perú, obedujú a pod. A oni budú vedieť to isté o vás.
> Ak si dvojdom plánujete postaviť (svojpomocne alebo firmou), investujte do kvalitného stavebno-technického dozoru, ktorému nie sú akustické témy cudzie.
> Pozor na firmy, ktoré ponúkajú tzv. rýchle riešenia akustických problémov. Predávajú izolanty, o ktorých tvrdia, že starosti s hlukom poľahky a lacno vyriešia. Iba málokedy je to pravda.


Chcete mať pohodlný prístup k seriálom Stavbárske matiné a Tajomstvá nehnuteľností?

Budeme vám posielať link na čerstvé vydania.
Je to zadarmo, žiadna cenzúra ani obťažujúca reklama vedľa textov.>> Novší článok: Realitná geriatria – kupovať domy nad 65 rokov? (1. časť)
<< Starší článok: Kupujeme rodinný dom v zahraničí

Vyhlásenie o zodpovednosti

Každý článok vychádza zo skutočnej udalosti. Identifikačné údaje a mená boli z dôvodu ochrany pozmenené. Dej príbehu je zjednodušený a upravený tak, aby bol ľahko pochopiteľný pre bežného čitateľa. Za žiadnych okolností nemožno situáciu zovšeobecňovať alebo generalizovať. Rovnako neplatí, že všetky obdobné charakteristiky sa týkajú aj ostatných bytov v danom projekte, prípadne podobných nehnuteľností. Každý príbeh je individuálny a bol zverejnený ako poučenie sa z chýb iných, resp. situácií, ktoré nie vždy bežnému kupujúcemu prídu na myseľ.

Ku každej nehnuteľnosti a jej časti je vždy potrebné pristupovať osobitne. Akékoľvek postupy v oblasti stavebných nedostatkov a sporov je potrebné najprv konzultovať s odborne spôsobilým stavebným inžinierom a následne s registrovaným advokátom.

Autori článku nepreberajú na seba žiadnu zodpovednosť za konanie podľa odporúčaní, ktoré sú v texte uvádzané. Pri každej nehnuteľnosti je potrebné oboznámiť sa so skutkovým stavom, a to najmenej fyzickou obhliadkou, skúmaním príslušnej projektovej dokumentácie a podobne.


Fotogaléria