Žblnkajúca podlaha

Tajomstvá nehnuteľností

Dátum pridania: 25.11.2023

Tento článok bol s možnosťou verejnej diskusie zverejnený na portáli Nehnuteľnosti.sk

Pri našich inšpekciách rodinných domov sa často stretávame s rôznymi chybami podláh. Popri estetických nedostatkoch sa vyskytujú prípady, kedy sa vyžaduje rozsiahla oprava. Takýmto prípadom je aj žblnkajúca podlaha.

Podlahou nie je iba vrstva, po ktorej kráčame. Podlahu tvorí celé súvrstvie materiálov, ktoré sú uložené na nosnej konštrukcii, príp. nosnom podklade. Jej súčasťou môže byť napríklad hydroizolácia, rozvody podlahového kúrenia, rôzne fólie, akustická bariéra, podlahový poter, rôzne rošty, samotná nášľapná vrstva. Výskyt problému na nášľapnej vrstve (to je tá najvyššia, po ktorej kráčame) ešte neznamená, že príčina nemôže byť inde. Pozrite si nasledovné video, odporúčame pridať hlasitosť.

VIDEO súbor je zadarmo prístupný priamo na stránke Nehnuteľnosti.sk. Odporúčame zvýšiť hlasitosť.

Toto video vzniklo pri našej inšpekcii novostavby rodinného domu. Akceptovali by ste takýto jav, alebo by ste žiadali opravu?
Samozrejme, ide o zreteľnú vadu podlahového súvrstvia. Súvisiace predpisy a technické normy vyžadujú, aby bola podlaha okrem iného aj pevná. Takéto prevedenie pevné rozhodne nie je. Situácia vznikla tak, že podklad pod nášľapnou vrstvou nie je rovný. Vznikla tu neprípustná vzduchová medzera a keď sa človek po tomto úseku prejde, tak sa podlaha prehýba. Sprievodným javom je čľapkajúci zvukový efekt, ktorý pripomína vodu v topánkach. V tomto prípade sme zaznamenali priehyb nielen tesne pred dverami do záhrady, ale aj plošne do vzdialenosti asi meter od dverí. Je to exponovaná zóna, po ktorej sa často bude chodiť. Je iba otázkou času, kedy by došlo k rozvoju vady (vzdutie, štrbiny medzi lamelami a i.).

Dôvodov, prečo podklad nie je rovný, môže byť niekoľko. Veľmi častou príčinou býva, že pri schnutí anhydridových poterov bol v miestnosti prievan (poodchýlené dvere), došlo k nerovnomernému schnutiu, čo spôsobilo vznik „jamy“. Ak sú potery cementové, potom býva krivosť často spôsobená nedostatočným množstvom hmoty pri okrajoch (povrch poteru je konkávny). Nezabudnime, že potery môže robiť hocikto – aj lekár, aj filharmonička. A tak to aj zvyčajne dopadne. Pri cementových poteroch sa navyše iba málokedy podarí dosiahnuť dostatočne rovný povrch a preto sa počíta s aplikáciou nivelizačnej stierky. Lenže tá nebýva lacná, a tak býva ideálnym klamstvom jej vynechanie a priama montáž nášľapnej vrstvy, ktorá vizuálne zakamufluje krivosť. S týmto javom sa stretávame, žiaľ, úplne bežne. Máloktorý laik si to na preberacom konaní všimne.

Oprava vady vo videu nemusí byť jednoduchá. Bude nutné podlahu rozobrať, podklad vyrovnať (nivelizácia, brúsenie a pod.) a následne spätne položiť nášľapnú vrstvu. Môže sa ukázať, že sa bude musieť opraviť rozsiahla plocha, nie iba blízke okolie. Ak sú práce spojené s nutnosťou demontáže dverných zárubní, soklových a iných líšt, nebodaj vstavaného nábytku (kuchynská linka, rolldoory a pod.), bude dodávateľ hľadať výhovorky od výmyslu sveta, prečo sa to nedá. Tu treba byť zásadový a trvať na oprave.

Pevnosť podláh si dokáže skontrolovať každý. Stačí sa prejsť po miestnostiach a všímať si, či sa podlaha pod vami neprehýba. No je veľa ďalších sporných situácií, kedy sa vyžaduje odborné meranie a posúdenie. Zobrať si sebou skúseného stavebného inžiniera na preberacie konanie nového domu by malo byť rovnakou samozrejmosťou ako snaha o zdravý životný štýl. Ak sa oboje podcení, problém sa prihlási neskôr a bude to oveľa drahšie.

Na záver si ešte ukážeme dva príklady, kedy môže byť príčinou priehybu aj niečo iné. Zlomený poter v priestore dverného ústupku potvrdzuje, že na tejto stavbe sa na technologické postupy naozaj veľmi nedbalo.


Na inej novostavbe sme žiadali odstrániť celú nášľapnú vrstvu. Po premeraní podlahového poteru musel zhotoviť pristúpiť k dolievaniu vysprávkových hmôt po obvode (zelenou) aj k brúseniu plochy (oranžová).


Skrytých vád podláh býva veľa. Čo by ste povedali na situáciu, kedy robotníci podlahový poter opravili, no zároveň tým vyrobili ešte horší problém? Aj takýto prípad sme zmienili v našej knihe Pozor, novostavba! Skrytým vadám podláh sme venovali celú kapitolu. Ak uvažujete o kúpe novostavby, zoznámte sa s nástrahami, ktoré projektanti, developeri a remeselníci na kupujúcich pripravili. Byty, domy, nadstavby, reklamácie, zmluvy, okná, elektrina, parkovanie, hluk atď. V knihe sme ich popísali pekne po lopate. Vedieť dopredu o rizikách dokáže ušetriť tisíce eur a kilometre nervov.

Chcete mať pohodlný prístup k seriálom Stavbárske matiné a Tajomstvá nehnuteľností?

Budeme vám posielať link na čerstvé vydania.
Je to zadarmo, žiadna cenzúra ani obťažujúca reklama vedľa textov.>> Novší článok: Kupujete nový rodinný dom a spoliehate sa na kolaudáciu?
<< Starší článok: Rodinný dom nie je kávovar

Vyhlásenie o zodpovednosti

Každý článok vychádza zo skutočnej udalosti. Identifikačné údaje a mená boli z dôvodu ochrany pozmenené. Dej príbehu je zjednodušený a upravený tak, aby bol ľahko pochopiteľný pre bežného čitateľa. Za žiadnych okolností nemožno situáciu zovšeobecňovať alebo generalizovať. Rovnako neplatí, že všetky obdobné charakteristiky sa týkajú aj ostatných bytov v danom projekte, prípadne podobných nehnuteľností. Každý príbeh je individuálny a bol zverejnený ako poučenie sa z chýb iných, resp. situácií, ktoré nie vždy bežnému kupujúcemu prídu na myseľ.

Ku každej nehnuteľnosti a jej časti je vždy potrebné pristupovať osobitne. Akékoľvek postupy v oblasti stavebných nedostatkov a sporov je potrebné najprv konzultovať s odborne spôsobilým stavebným inžinierom a následne s registrovaným advokátom.

Autori článku nepreberajú na seba žiadnu zodpovednosť za konanie podľa odporúčaní, ktoré sú v texte uvádzané. Pri každej nehnuteľnosti je potrebné oboznámiť sa so skutkovým stavom, a to najmenej fyzickou obhliadkou, skúmaním príslušnej projektovej dokumentácie a podobne.


Fotogaléria