Sezóna zatepľovania sa blíži

Tajomstvá nehnuteľností

Dátum pridania: 14.2.2022

Tento článok bol s možnosťou verejnej diskusie zverejnený na portáli Nehnuteľnosti.sk

Slovensko sa chystá zatepľovať. Ak všetko pôjde podľa deklarovaných termínov, tak už na tohtoročnú jeseň bude možné získať z tzv. Plánu obnovy finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti rodinných domov. Uvádza sa čiastka až do 16.600,- €. Na získanie týchto peňazí bude potrebné splniť viacero podmienok. Podrobnosti si záujemcovia zaiste už zisťovali. V našom seriáli sa chceme pristaviť pri technickej stránke veci a upozorniť na riziká, ktoré môžu byť s týmto procesom spojené.

V prvom rade si treba položiť otázku, či vôbec rodinný dom zatepliť alebo nie. Neexistuje na to jednoznačná odpoveď, pretože okrem ekonomických aspektov treba vyhodnotiť materiálovú stránku veci, ďalej architektúru, tepelnú techniku a remeselné kritérium. Okrem toho treba počítať s administratívnymi povinnosťami, v niektorých prípadoch aj odporom pamiatkarov alebo inými obmedzeniami.

Niektorí ľudia tvrdia, že staršie tehlové domy (hrúbka muriva 50 cm) netreba zatepľovať. Veľmi často sa, žiaľ, mýlia. Správna otázka neznie či zatepliť, ale ako zatepliť takéto budovy. Inokedy nie je dostatok peňazí na komplexnú akciu. Výmena starých okien, riešenie únikov tepla cez strechu, výmena kotla atď. Bude treba robiť kompromisy. Kto vypočíta, čomu dať prioritu? Oplatí sa viac riešiť strechu alebo vymeniť okná? Kúpiť nový kotol alebo zatepliť fasádu?

Napokon je tu značná časť generácie seniorov, ktorí principiálne odmietajú akékoľvek pokusy o vylepšenie energetickej stránky bývania, a svojim deťom aktívne bránia čo i len pomyslieť na nejaké stavebné práce. Deti (pozor, ich vek je často 35-50 rokov) rodičov presviedčajú, argumentujú, a dokonca sami chcú zaplatiť potrebnú polovicu peňazí, no iba ojedinele uspejú.

Ani zďaleka sme nevymenovali všetky vstupné starosti a kombinácie. Pred vstupom do neznámeho tmavého priestoru sa oplatí zažať svetlo. Oplatí sa to aj pri tejto téme, neradno pri nej vidieť iba zaujímavú výšku finančnej dotácie.

Našim „zažatím svetla“ je štvorica základných krokov, ktorú považujeme za správnu:
1. Nechať si odborne posúdiť súčasný stav svojho domu.
2. Posudok z odborného posúdenia predložiť autorizovanému stavebnému inžinierovi, ktorý sa špecializuje na projektovanie zatepľovania. Ten vypracuje projektovú dokumentáciu.
3. Vybrať si stavebnú firmu, ktorá je vlastníkom licencie na ten-ktorý zatepľovací systém (prípadne značku okien a pod.); nevyberať si firmy iba podľa najnižšej ponukovej ceny.
4. Osloviť kvalitný stavebný dozor, ktorý bude na stavbe dostatočne často, aby ustrážil všetky dôležité technologické postupy.

Vkročením do temnej miestnosti bez zažatia svetla je vynechať body 1. a 4. Vybrať si hocijakého projektanta, formálne splniť kritéria na získanie finančného príspevku a práce zveriť hocijakej stavebnej firme.

Náš kolektív stavebných inžinierov sa venuje prvému kroku. Teraz si ukážeme niekoľko príkladov z praxe, ktoré uľahčia rozhodovanie, či sa o dotáciu uchádzať a čo využije aj projektant v kroku č. 2. Pokiaľ je to možné, rodinný dom treba posúdiť čo najskôr (február, marec) a využiť chladné počasie. Diagnostika sa totiž robí aj termokamerou, a tá sa dá použiť v letnom období iba zriedkavo.

Prefukovanie cez elektrické zásuvky


Na zdvojenej fotografii vidíme, že dvojica ľavých zásuviek je v poriadku, avšak dvojica vpravo je evidentne chladnejšia. Doplňujúcim anemometrickým meraním sme potvrdili nepríjemné prefukovanie. Bude potrebné dať dôraz na tlakové pomery v obvodovej stene a zaplniť diery vo fasáde v oblasti sokla, ktoré prefukovanie spôsobujú.

Strešné okná


V tomto rodinnom dome sa ukázali veľmi problematické strešné okná. Teplota na ich povrchu dosahovala extrémne nízke hodnoty. Prítomný bol aj masívny kondenzát. Prioritou pred zateplením fasády musí byť výmena okien.

Strecha


Počas našej diagnostiky tohto domu bol interiér iba temperovaný, no i to stačilo na potvrdenie slabých tepelnoizolačných vlastností strechy. Olupovanie náteru, ktorý je vidieť na pravej fotke, bolo spôsobené zátekom strechy, ktorý sa už medzičasom podarilo opraviť, avšak vo všetkých kútoch sú prítomné značné tepelné mosty, ktoré súvisia s veľmi slabou tepelnou izoláciou plochej strechy na tomto dome. Zateplenie strechy nebude jednoduché, okrem izolačnej stránky sa bude musieť zdvihnúť aj atika, prerobiť ríny, bleskozvod a ďalšie prvky.

Vence a fasáda plošne


V tomto dome už sú vymenené okná. Otázka znie, čo s fasádou. Pri analýze jedálenského výklenku vidíme, že najnižšia povrchová teplota je v úrovni stropného venca a dosahuje iba 11 °C (teplota v miestnosti bola 23 °C). Toto je problematické nielen kvôli spotrebe energií, ale aj z hľadiska rizika plesní. Fasáda tohto domu je z tepelnotechnického hľadiska vhodným adeptom na zateplenie.

Soklová časť

Táto oblasť nesie so sebou viacero technických problémov. Mnohé staršie rodinné domy sú postavené tak, že prízemie je nad úrovňou terénu cca. 1,5 metra. Pred vstupom do domu treba prekonať 8-10 schodov. Na úrovni terénu bývajú umiestnené okienka suterénnych miestností a okolo domu sa vinie betónový chodníček. Systémovou chybou býva, keď sa rozhodne majiteľ zatepliť iba časť, ktorá na termosnímke vykazuje najväčšie tepelné straty. Aby to bolo dobre viditeľné, zvolili sme inverznú šedú škálu. Najväčšie straty sú na tmavších plochách.


Správne je ale vykonať zateplenie celého sokla a ísť ešte aj pod úroveň terénu. Znamená to rozbiť betónový chodníček, upravovať schodisko pred domom a ďalšie úkony. Práve tu sa ukáže dôležitosť skúseného a kvalitného projektanta, ktorý sa dokáže so situáciou správne vysporiadať. Prekreslené škáry na murive dokladujú slabší tepelný odpor obvodovej steny, ktorej by zateplenie tiež prospelo.

Z uvedených príkladov je vidieť, že na zatepľovanie sa netreba pozerať iba cez vidinu finančnej dotácie od štátu. Technické hľadisko je veľmi dôležité a v konečnom dôsledku bude rozhodujúce.


Chcete mať pohodlný prístup k seriálom Stavbárske matiné a Tajomstvá nehnuteľností?

Budeme vám posielať link na čerstvé vydania.
Je to zadarmo, žiadna cenzúra ani obťažujúca reklama vedľa textov.>> Novší článok: Investovanie do pozemku v ekonomicky nestabilnom období
<< Starší článok: Sezóna chladu, plesni a vlhnutia II

Vyhlásenie o zodpovednosti

Každý článok vychádza zo skutočnej udalosti. Identifikačné údaje a mená boli z dôvodu ochrany pozmenené. Dej príbehu je zjednodušený a upravený tak, aby bol ľahko pochopiteľný pre bežného čitateľa. Za žiadnych okolností nemožno situáciu zovšeobecňovať alebo generalizovať. Rovnako neplatí, že všetky obdobné charakteristiky sa týkajú aj ostatných bytov v danom projekte, prípadne podobných nehnuteľností. Každý príbeh je individuálny a bol zverejnený ako poučenie sa z chýb iných, resp. situácií, ktoré nie vždy bežnému kupujúcemu prídu na myseľ.

Ku každej nehnuteľnosti a jej časti je vždy potrebné pristupovať osobitne. Akékoľvek postupy v oblasti stavebných nedostatkov a sporov je potrebné najprv konzultovať s odborne spôsobilým stavebným inžinierom a následne s registrovaným advokátom.

Autori článku nepreberajú na seba žiadnu zodpovednosť za konanie podľa odporúčaní, ktoré sú v texte uvádzané. Pri každej nehnuteľnosti je potrebné oboznámiť sa so skutkovým stavom, a to najmenej fyzickou obhliadkou, skúmaním príslušnej projektovej dokumentácie a podobne.


Fotogaléria