IV. Dva príklady: jedna fasáda a jedna strecha

Stavbárske matiné

Dátum pridania: 6.11.2014

Pravidlá tohto seriálu nájdete v jeho nultom dieli.

Bratislava
Peniaze z fondov EÚ ponúkajú širšie možnosti obnovy a zateplenia bytových domov. Obyvatelia tohto paneláku na sídlisku Dlhé diely sa rozhodli zatepliť, a šetriť zároveň. „Privilegovaná“ horná polovica dostala vlnu, tá spodná „iba“ polystyrén. Je zrejmé, že sa jedná snahu plniť protipožiarne kritérium (tzv. ťažko horľavý materiál, aj keď daný predpis by sa mal vykladať legislatívne inak). Tejto forme šetrenia ale nerozumieme. Treba totiž zohľadniť celkové náklady stavby, t.j. náklady na projekt, lešenie, práce, réžiu, ... a nie cenu za 1m2 zatepľovacieho materiálu. Podobne zateplených panelákov je celá kopa. A ako dopadol váš panelák – tiež ako mačkopes?Pri téme obnovy uvedieme aj opačný, pozitívny príklad. Tým je zastrešenie Pasáže Centrál (Central Passage). Zachovanie náročnej krivkovej línie zo sklobetónu je na jednotku. Autorom aj realizátorom blahoželáme.
>> Novší článok: V. Cap záhradníkom
<< Starší článok: III. Elektrina, ktorá zabíja aj bez dotyku


Chcete mať pohodlný prístup k seriálom Stavbárske matiné a Tajomstvá nehnuteľností?

Budeme vám posielať link na čerstvé vydania.
Je to zadarmo, žiadna cenzúra ani obťažujúca reklama vedľa textov.


Fotogaléria