XXXVIII. Pec nám spadla

Stavbárske matiné

Dátum pridania: 15.3.2021

Niektorí ľudia chcú bývať na pokojnej adrese, s výhľadom na Tatry, v kúpeľnom meste alebo hoc aj na romantickej samote myjavských kopaníc. Kúpia si pozemok, dajú si spraviť projekt a chcú si tam postaviť dom. Spravia výkop a... zosype sa na nich celý svet. Toto sa stalo aj na zdanlivo príťažlivej adrese malého mesta.

V máji 2017 sa pustil stavebník do výkopových prác. Začiatok vyzeral nádejne.


Môžeme vidieť, že hlina má červenkastú, miestami fialovú farbu. To je spôsobené chemickým zložením. Stavebný pozemok je značne svahovitý a tesne susedí s lesom. Po ukončení bagrovania vyzeral pohľad na výkop takto:


Už počas výkopu sa stavebník na vlastné oči presvedčil, že svah je nestabilný a zosúva sa, k tomu všetkému zaznamenal masívne prítoky vody. Snažil sa výkop stabilizovať nabíjanými štetovnicami, aby nedošlo k ohrozeniu základov susedného rodinného domu. Vidíme, že výkop je po obvode označený dvojicou pások a trojica šípok dokladuje, že k zosuvu naozaj dochádzalo.

Situáciu na tejto parcele sledujeme už takmer štyri roky. Je stále horšia a horšia.

Po ukončení výkopu rozprestrel stavebník na rovnú plochu balvanový koberec (kamene väčšej frakcie), aby sa po nej vôbec dalo chodiť. Prítoky vody z lesa boli totiž také silné, že vyplavovalo hlinu až na chodník a celá parcela bola plná blata. Spolu s tým vymuroval rad debniacich tvárnic, ktoré vyplnil betónom a pred ne umiestnil drenážnu hadicu.

Na situáciu sme sa boli pozrieť pred dvoma týždňami. Po kamennom koberci zostali iba ojedinelé znaky. Padajúca hlina zo svahu v kombinácii so silným vodným zmáčaním robí svoje. Žlté šípky znázorňujú postupný zosuv hliny, ktorá už takmer úplne zakryla kamene. Pri minuloročnej letnej búrke bol prúd vody taký silný, že zobral so sebou kamene a vyplavil ich na chodník (červená oblasť). Dlhá zelená šípka ukazuje presun hliny o niekoľko metrov. Pre mnohých ľudí by to mohlo byť až neuveriteľné, ale toto je sila prírody.


Na ďalšej fotke vidíme belasé šípky, ktoré ukazujú, kadiaľ sa mútna voda leje. Žiadny múrik s drenážou ju nedokáže zastaviť. V hornej časti vidíme kolabujúci svah.


A takto to vyzerá po takmer štyroch rokov od bagrovania. Nebezpečná nechránená výkopová jama.


Kde sa stala chyba?

V prvom rade vo vynechaní kvalitného inžiniersko-geologického prieskumu (ak aj tento vykonaný bol, tak muselo z neho jasne vyplynúť, že svah bude nestabilný a je potrebné počítať s vysokými nákladmi na jeho spevnenie).
V druhom rade v neuvedomení si lokálnych pomerov, ktoré však už po začatí bagrovania mali byť dôvodom na zamyslenie (fialový odtieň hliny). Ďalej je tu faktor najbližšieho okolia, ktorým sú vysoké stromy s vekom nad 50 rokov. Ich koreňový systém stabilizuje podložie. Výrub stromov musel byť spravený, pretože stromy neboli zdravé. Lenže toto stabilite svahu nepomohlo, práve naopak. Napokon je tu orientácia na svetové strany. Vjazd na pozemok je z východu. Z južnej strany (kde sú štetovnice a susedný dom) veľa slnka – vzhľadom na polohu horizontu – nebude a zozadu (zo západu, kde je hĺbka výkopu vyše štyroch metrov) tiež nie.

Táto parcela jednoducho nie je vhodná na výstavbu štandardného rodinného domu bez vynaloženia vysokých nákladov na stabilizáciu okolitého terénu a elimináciu hektolitrov stekajúcej vody z lesa.

Aké je z toho poučenie?

Bojovať so stabilitou svahu a hydrologicko-geologickými faktormi je mimoriadne nákladné. Ešte pred kúpou akejkoľvek parcely (aj keď je evidovaná ako stavebný pozemok a je jedno, či je parcela rovinatá alebo svahovitá) sa presvedčte, že sa dom na nej bude dať postaviť. Pýtajte sa miestnych obyvateľov, prečo zostala táto parcela jediná voľná, aj keď naokolo je dlhoročná zástavba. Vždy si dajte spracovať inžiniersko-geologický a prípadne aj hydrogeologický prieskum. Inak sa môže stať, že náklady na stabilizáciu takejto parcely budú vysoko v desiatkach tisícov eur, čo bude výdavok, s ktorým ste nepočítali. Zostane vám vybagrovaný pozemok a trpké slová pesničky Pec nám spadla, ktože nám ju ...


>> Novší článok: XXXIX. Tapety a lešenie
<< Starší článok: XXXVII. Vykurovanie v sprchovacom kúte

Chcete mať pohodlný prístup k seriálom Stavbárske matiné a Tajomstvá nehnuteľností?

Budeme vám posielať link na čerstvé vydania.
Je to zadarmo, žiadna cenzúra ani obťažujúca reklama vedľa textov.


Fotogaléria