II. Alibizmus alebo proaktivita?

Stavbárske matiné

Dátum pridania: 06.06.2014

Pravidlá tohto seriálu nájdete v jeho nultom dieli.

Dnes uvedieme dva odlišné príklady toho, kedy peniaze nemusia rozhodovať o kvalite stavebného diela, resp. jeho údržby.

ČenčiceKostol sv. Štefana Uhorského v koncovej dedinke na Spiši z architektonického pohľadu zaujme už od diaľnice. Pri bližšom kontakte je však na fasáde možné pozorovať viaceré patologické stavy a deformácie.Je veľký problém pre miestneho farára a veriacich opraviť dažďový zvod (modrá šípka), aby aspoň zrážková voda odtekala správne, keď už nie sú peniaze na rozsiahlejšiu obnovu?


Bratislava
V r. 2012 sa realizovala generálna rekonštrukcia a obnova Reduty na Nám. Eugena Suchoňa. Preinvestované stavebné náklady sú uvádzané vo výške 26 630 000 EUR bez DPH (čo je rozpočet celých Čenčíc možno na 1000 rokov). Celý proces bol náročný a bolo potrebné vyriešiť zložité aspekty geológie, statiky, akustiky, kamenárstva atď. Je však čudné, že pri danom rozpočte nezostal čas správne vyriešiť, prípadne ex post opraviť klampiarske a kamenárske prvky nad hlavným vchodom. Zatečené priečelie o kvalite prác nesvedčí. „Pekná“ vizitka.Filharmonici by nemuseli vo všetkom vidieť iba noty a veriaci zas nemusia pozerať iba na oltár.

Aký poznatok si z týchto príkladov možno vziať? Zaiste aj ten, že vzťah k nehnuteľnostiam nie je iba o peniazoch. Môžete ich mať nadostač, alebo nemusíte mať žiadne – výsledok môže byť podobný. A poznatkom môžu byť aj drobné zamyslenia, ktoré sa netýkajú „ich“ ale „nás“. Totiž, vy, ktorí bývate v rodinných domoch – nevyzerajú napríklad vaše dažďové žľaby takto?Vy, ktorí bývate v bytoch – viete napríklad, kedy vám boli robené revízie výťahu? Že za to zodpovedá správca? Isteže, ale aká je pravdepodobnosť, že sa v tom výťahu zasekne správca, a nie vy? A keby len zasekne...

Toto všetko sú maličkosti, ktoré dokážete mať poľahky pod kontrolou. Proaktívny prístup šetrí vaše peniaze, znižuje náklady na opravy a pritom stačí tak málo. Aspoň raz za čas sa pozrieť, v akej budove pracujem, v akom dome bývam.


>> Novší článok: III. Elektrina, ktorá zabíja aj bez dotyku
<< Starší článok: I. Zážitok z Ivanky pri Dunaji


Chcete mať pohodlný prístup k seriálom Stavbárske matiné a Tajomstvá nehnuteľností?

Budeme vám posielať link na čerstvé vydania.
Je to zadarmo, žiadna cenzúra ani obťažujúca reklama vedľa textov.


Fotogaléria