Bratislava III: Bratislavská Premier League na Kolibe

Rande s realitou

Dátum posúdenia: 19.4.2011
Tento článok s možnosťou diskusie bol zverejnený na TRENDreality.sk.

Našli sme obytný súbor, ktorý znesie viaceré kritériá kvality. Rukopis britských architektov zanechaný na tomto diele je neprehliadnuteľný. Parkville je príjemným príkladom, že aj v Bratislave existuje hodnotný bytový komplex, minimálne zo stavebno-technickej stránky. Toto rande s realitou bolo na inej úrovni ako predchádzajúce vydania. Parkville určite stojí za obhliadku a zváženie pre každého, kto hľadá bývanie vo forme bytového domu nadštandardnej kvality a nemá hlboko do peňaženky.

Urbanizmus a širšie okolie
Bývanie nie je iba o kvalite interiéru, ale aj o okolí. Dopravnom napojení, susedoch, výhľadoch, priľahlom priestore, zeleni atď. Azda jediným mínusom v tomto ohľade v prípade Parkville je, že auto bude pre bývanie na tejto adrese nevyhnutnosť. Ostatné by malo majiteľov bytov iba tešiť.Parkville sa skladá z 10 domov, ktoré sú racionálne zakomponované do pomerne strmého terénu v troch radoch. Domy nepôsobia okázalo a príjemne zapadajú do výškového a architektonického vzhľadu okolia. Celý komplex je oplotený a žije si svojím vlastným tempom. Absolútnou devízou je výhľad na mesto. Môžeme polemizovať, či je výhľad na Bratislavu vo všeobecnosti pekným pohľadom, avšak ponuka bytov v Parkville je rozmanitá a otvárajú sa tu výhľady na rôzne strany (klik pre foto). Preto si myslíme, že si tu vyberie aj náročný estét. Samozrejme, treba počítať, že okolité parcely (najmä severná a východná) sa časom výstavbou zahustia, avšak – vzhľadom na výškový normatív 3+1 tejto miestnej časti – nepredpokladáme do budúcnosti výrazné výhľadové bariéry.

Kvalita projektu
Na prvý pohľad je zrejmé, že architektonickú štúdiu spracovával erudovaný zahraničný ateliér. A na druhý pohľad je zrejmé, že architekti starostlivo premýšľali o každej interakcii. Finálnu podobu dotvoril slovenský architekt a treba uviesť, že sa môže pochváliť nadštandardnou referenciou. Pozitívne hodnotíme prepojenie interiérov s exteriérom a rozmanitosť bytov - v Parkville nenájdeme totiž dva totožné byty. Jedná sa o výhradne rezidenčný komplex, obchody a služby tu nenájdete, čo je pre pokojnú atmosféru bývania dobrá správa.V Parkville platí majiteľ bytu nielen za steny, okná a podlahy, ale aj za nehmotné vlastnosti bývania, ktorými sú pokojná a reprezentačná adresa, výborne zvládnutá krajinná architektúra, umne navrhnuté bytové dispozície (napríklad spálne s vlastným šatníkom a kúpeľňou), nízky počet bytov v jednom dome, priestranné pivničné kobky atď. Logickou otázkou preto zostáva, či investovať do bytu takejto kategórie alebo uprednostniť vlastnú rodinnú vilu.

V ponuke nájdeme predovšetkým 3, 4 a 5-izbové plnohodnotné byty, ktoré ponúkajú vysokú mieru individuality. Treba však uviesť najvýraznejší tieň projektu a ním sú kuchyne. Kuchyne v Parkville sú na panelákovej úrovni zo 70-tych rokov. Toto platí o rozmeroch a najmä o vybavení a linkách, ktoré sú na nízkej úrovni a neprimerane sa na nich šetrilo (klik pre foto). Majiteľom, ktorí fungujú na donáškových službách a gastronomických zariadeniach, to bude jedno; avšak aktívni kuchári to budú zrejme riešiť radikálnou extrakciou použitých kuchynských liniek.

Inteligentnosť riešení
Cieľom projektantov bolo, aby mal každý byt aspoň jedno okno v rámci dennej časti orientované na juh, resp. západ. Vysoká kvalita projektu dáva predpoklady na logické a inteligentné riešenia v mnohých smeroch.

Celkovo možno zhodnotiť, že Parkville je postavený veľmi priateľsky a komfortne pre potreby bývania. Nájdeme tu množstvo riešení, ktoré obyvatelia ocenia. Napríklad vonkajšie parkovacie státia sú určené pre návštevy a je ich dostatok (majitelia bytov parkujú vo vnútorných garážach). Ploché strechy sú riešené ako vegetačné s extenzívnou flórou, čo významne zlepšuje výhľad, najmä z vyšších podlaží (klik pre foto). V prízemných bytoch je možné bezbariérovo vystúpiť priamo na trávnik súkromnej záhradky, ktorej hranicu vymedzujú líniovo sadené prízemné kríky.

Vnútorný parkovací priestor je zjednotený pod celým radom domov; väčší spoločný priestor tak zvyšuje ergonomický komfort pri parkovaní. V tomto priestore, ktorý je čiastočne pod úrovňou terénu, vôbec neprevláda tma. Zabezpečuje to kombinácia žalúziami prekrytých otvorov v stenách s anglickými dvorčekmi, čo zároveň významne podporuje prirodzené vetranie.

Parkville má rozdelenú kanalizáciu na splaškovú a dažďovú. Vybudovaný systém retenčných nádrží počíta s využitím zadržanej dažďovej vody na polievanie zelených plôch, ktoré tvoria až dve tretiny celkovej plochy areálu. Developer plánuje dodatočne podporiť zavlažovanie aj razením studne.

Samozrejme, všimli sme si aj nedostatky, z ktorých spomenieme nedokonalosť v podobe tieniacich okenných roliet (ovládané elektricky), ktoré musia byť počas silnejšieho vetra vytiahnuté. Chcelo by to automatický senzor, najmä ak odídete z bytu a počasie sa medzitým prudko zmení. Vynechanie klimatizačných jednotiek v bytoch mimo penthousu, nie je pre vysoké potenciálne teplotné zisky príliš šťastným krokom. Niektoré zásteny sprchovacích kútov sú riešené nevhodne (klik pre foto). Naopak, potešilo nás, že byty majú samostatnú miestnosť určenú pre práčku so sušičkou, čo významne eliminuje hluk a ponúka viac priestoru v kúpeľniach.

Použité stavebné materiály
V prípade Parkville môžeme hovoriť minimálne o nadštandarde, ktorý je prítomný na viacerých miestach. Výnimku tvoria už spomenuté kuchyne so spotrebičmi a lacné oplotenie komplexu. Treba však osobitne podčiarknuť snahu o použitie prírodných materiálov. Charakteristickou črtou fasád je obloženie z kanadského cédra, nášľapné vrstvy podláh na terasách balkónoch sú z exotickej dreviny, podlahy v bytoch sú drevené a dalo by sa pokračovať. Istým obmedzením vo výbere je jednotná farba interiérových podláh a dverí (tmavožltý dub), ktorá sa použila vo všetkých bytoch (klik pre foto). Keramické obklady a dlažby sú farebne konzervatívne, avšak nadštandardné. Nadštandard nájdeme aj pri radiátoroch s hladkým pohľadovými panelmi, pri kúpeľňovej sanite a v exteriéroch napríklad pri použití žulovej dlažby (klik pre foto). Obkladanie vonkajších stien garáží narazilo na kvalitu spojovacieho materiálu, ale dodávateľ stavebných prac si plní svoje garančné povinnosti a na oprave sa pracuje (klik pre foto).

Remeselné zvládnutie
Nadštandard v podobe použitých stavebných materiálov plynulo pokračuje aj vo výslednej remeselnej práci, i keď treba skritizovať kvalitu prevedenia vnútorných stierok (klik pre foto) a pokládku dlažby v niektorých kúpeľniach. Napríklad v byte B401 je nekvalitne položená. Je to zrkadlo boomu, práce viacerých partií remeselníkov súčasne a chvatnej práce. Ostatné profesie odviedli v zásade dobrú prácu. Drevené podlahy sú nalepené veľmi dobre (parkety sú lepené, nejedná sa o plávajúcu podlahu), spokojní sme boli so zámočníckymi prácami a mimoriadne nám ulahodili stolárske detaily v podobe presného ukončenia obkladových cédrových lamiel na podhľadoch loggií (klik pre foto). Osobitne treba vyzdvihnúť prácu záhradníkov pri sadových úpravách.

Očami statika
Z pohľadu statiky sa nejedná o náročné objekty. Obmedzená výška bytových domov príliš nenamáha horizontálne a vertikálne nosné prvky železobetónového skeletu či zakladanie. Čiastočné založenie pod terénom kladie vyššie nároky na garážové podzemné steny, ktorých odolnosť voči tlakovej vode preverí čas. Rozumné rozpony medzi nosnými prvkami umožnili dosiahnuť pekné dispozičné priestory (klik pre foto).

Výplňovým materiálom skeletu sú murované konštrukcie. Na stenách vidno miestami menšie trhliny, ktorých príčinou je nedôsledná práca omietkárov, nejedná sa o štrukturálnu systémovú chybu.

K pochybeniu došlo pri riešení priemyselnej podlahy v priestoroch garáží. Nevhodne zvolené smerovanie kontraktačných škár spôsobuje, že zmrašťovacie sily v betóne spôsobili trhliny aj tam, kde sa ich vzniku plánovalo zabrániť. K ich rozvoju prispieva dynamické zaťaženie od kolies áut, dostatočné odizolovanie od zvislých konštrukcií je tiež otázne. Problému je možné predchádzať vhodnejšie zvoleným smerovaním škár (klik pre náčrt).

Technické detaily
Špecialitou Parkville je umiestnenie vypínačov osvetlenia v jednotlivých miestnostiach. Osadené sú cca. vo výške 90 cm od podlahy, t.j. vo výške voľne spustenej ruky dospelého človeka. Všimli sme si tiež tzv. skryté pánty na interiérových dverách (klik pre foto) ako aj príjemný farebný súlad dreveného prekrytia podlahových konvektorov s farbou podlahy. Premyslené sú aj zábradlia a viaceré krivkové plochy. V zimnom období poteší vyhrievaná príjazdová cesta. Nad absenciou tienenia okna v kúpeľni sme prižmúrili oči (klik pre foto).Resumé
Projekt radíme medzi elitu bratislavských developerských počinov. Spomedzi všetkých Rande s realitou, ktoré sme zatiaľ absolvovali, bolo toto suverénne najpríjemnejšie. Autori pri tvorbe koncepcie nezanedbali okolie, naopak, zaslúžilo si rovnocennú pozornosť ako navrhovanie interiérov. Je to jeden z tromfov, ktorý stavia tento projekt pred ostatné.


excelentný panoramatický výhľad
výborná architektonická myšlienka
použitie prírodných stavebných materiálov
úprava exteriérov
zmýšľanie projektanta v technických detailoch
lacné kuchyne
nižšia kvalita interiérových stierok


Stavebno-technické hodnotenie
*********


Cena / hodnota
********


Fotogaléria