Slnečnice zakvitli

Rande s realitou

Dátum posúdenia: IV / 2013
Tento článok s možnosťou diskusie bol zverejnený na TRENDreality.sk.

Dnešné vydanie našej recenzie poukáže na rôznorodosť výberu posudzovaných bytov a možno odpovie našim priaznivcom na viaceré otázky o tomto projekte.

Úvodom
Pred dvoma rokmi sme Crescu hodnotili III Veže na Bajkalskej, ktorým sme udelili viaceré kritické riadky. Hádam nás preto nebude nikto upodozrievať z náklonnosti k developerovi, keď si prečíta nasledovné pozitívne vety o Slnečniciach.
Slnečnice nás veľmi milo prekvapili a takmer v ničom nesklamali. Avšak v tomto vydaní je obzvlášť vhodné pripomenúť pravidlá hodnotenia a jav, ktorý sme v kontexte Slnečníc spozorovali. Týka sa výberu posudzovaných priestorov. Vysvetlenie tohto úkazu uvádzame na konci.

Urbanizmus a širšie okolie
Pole. Alebo skôr akýsi novotvar obytnej kolónie. Tak by sa dala opísať lokalita, kde vyrastajú Slnečnice. Ešte ďalej ako za neprávom zaznávanou Petržalkou, navyše zatiaľ s nulovou občianskou vybavenosťou, očakávaným zberným dopravným lievikom (centrum - Čuňovo), s plánovaným stavebným ruchom pre najbližšie roky kvôli ďalším etapám a hypotetickou blízkosťou nultého diaľničného obchvatu. Toľko k negatívam, resp. otáznikom tohto projektu. Riziko arómy z neďalekej ČOV by sme nepreceňovali, lokalitu navštevujeme relatívne často a ani raz sme nemuseli ohŕňať nos.


Slnečnice stoja na periférii, no sú vzdialené od centra mesta tak „akurát“. Majú svoj charakter a potenciál. Snáď ich nepostihne osud výstavby zóny Pod Vŕškami, kde osídlovacie plány zastali a zatiaľ stojí v poli 1 bytovka a niekoľko RD. Slnečnice majú našliapnuté osloviť aj tých, ktorí Petržalku „nemusia“.

Kvalita projektu
Projekt ako celok, etapa, je navrhnutý veľmi rozumne, má primeraný raster, je ľahko čitateľný a prehľadný. V mnohých ohľadoch si všímame invenčnosť projektantov, logiku, správnu tektoniku a dokonca súhlasíme aj s estetických stvárnením. Pivničné kobky rovnako od ideálu nemajú ďaleko (rozloha, prevedenie). Byty majú lodžie primeranej geometrie, tie 3-izbové aj nadštandardnej výmery. Developer postavil v areáli funkčné detské ihrisko aj športovisko. Primerane sa myslelo aj na zeleň a komunikačné línie medzi bytovými domami. Snáď iba strechy parterov vilových domov by sme riešili inak - extenzívnou vegetatívnou úpravou a nie iba valúnovým zásypom. Osobitne sa nám pozdávali bytové dispozície. Toto tvrdíme na základe obhliadky spoločných priestorov a bytov č. A2 04 03, A1 02 08b a B4 03 01.Inteligentnosť riešení
Dojem nie je kvantifikovateľná veličina, ale ten náš bol zreteľne pozitívny. Dojem vytvára množstvo parciálnych úkazov, ktoré sú v Slnečniciach vo vzájomnej symbióze. Je to súbor drobností, na ktoré sa myslelo, napríklad riešenia vstupných priestorov, šírky vonkajších schodísk, vzdialenosti medzi objektmi alebo snaha doviesť prirodzené osvetlenie na konce spoločných chodieb.


Sú to nenápadné drobnosti, ktoré tvoria ten pozitívny dojem. Je evidentné, že mladá generácia projektantov rozumie pojmom flexibilita, invenčnosť a typológia stavieb.

Použité stavebné materiály
Slnečnice možno zaradiť do strednej triedy zabudovaných materiálov (dokončovacie prvky, nie hrubá stavba). Materiály na prvý pohľad nepôsobia nevhodne; ide skôr o postrehy typu iba fóliované interiérové dvere, plastové krytky pre prestupy radiátorových rúrok cez podlahu a pod. To znamená, že bol braný ohľad na pomer ceny výrobkov k cene bytov. Na druhej strane, na zábradliach lodžií sú namontované tieniace paravány, ktoré sú rozhodne nákladnejšou alternatívou oproti nulovej opcii, ktorá sa týka konkurenčných projektov. Zvolená materiálová skladba je na danú cieľovú kategóriu racionálna. Celkový dojem je preto vyvážený.


Remeselné zvládnutie
Zhotoviteľovi sa vo viacerých ohľadoch podaril veľmi kvalitný výsledok z hľadiska remeselného prevedenia. Našli sme naozaj rovné steny, podlahy, čisté línie a kvalitne dotiahnuté detaily. V holobytoch bolo možné vidieť správne dilatácie poterov, myslelo sa na hrúbky jednotlivých vrstiev podláh a primeranú prípravu, napr. v elektroinštalačnej oblasti. K montáži obkladov a dlažieb nemáme námietky. Nič nás vyslovene nevyrušilo a Slnečnice v tomto pohľade hodnotíme známkou výborne.


Technické detaily
Po dlhej dobe sme našli veľmi dobre riešený garážový priestor. Plocha je adekvátne spádovaná a v pozdĺžnej osi je nainštalovaný plnohodnotný odvodňovací žľab, teda žiadne pseudoriešenie na báze samovoľného odparovania. Celý priestor je voľne prevetrávaný a prípadnú zvýšenú koncentráciu CO pomôžu znížiť doplnkové ventilátory. Obe koncové parkovacie miesta majú dostatok priestoru pre otáčanie vozidla, najmenšiu svetlú výšku sme namerali 2,09 m. Ak by bola svetlá šírka státí o niečo viac ako nameraných 2,42 m, bol by tento parkovací priestor ideálny.


Drobným odporučením pre zhotoviteľa je doplniť čísla aktuálnych poschodí na schodisko v západnom bloku A, pomôže to vertikálnej orientácii. Zaujímavo je riešené jednoramenné schodisko vo vilových domoch, ktoré je umiestnené v jadre objektu. Má komfortnú šírku aj pre sťahovanie objemných solitérov a príjemnú estetiku.

Resumé
Je evidentné, že byty, ktoré sme si námatkovo vybrali do posúdenia, zanechali veľmi dobrý dojem. A to až taký dobrý, že by sme boli v našej firme ochotní sa podpísať pod dielo postavené na takejto úrovni.

V úvode sme spomenuli špecifický jav. Podstata tkvie v tom, že v Slnečniciach máme klientov, pre ktorých sme vykonali odborné posúdenia konkrétnych bytov, ktoré mali v hľadáčiku. Boli prípady, kedy sme kúpu neodporúčali, alebo počet našich negatívnych zistení pre 1 byt bol značný (zlá dispozícia, technické nedostatky, riziková ergonómia). Aj preto nemožno naše hodnotenie z tohto rande, ani z iných, brať bezhranične. Každý byt je iný.

Zaiste, v našich hodnoteniach nemôžeme vylúčiť extrémy. Veríme však, že našou gratuláciou neuriekneme dlhodobú spokojnosť budúcich obyvateľov Slnečníc, ktoré pekne zakvitli.

dispozície interiérov
nápaditosť
remeselné vyhotovenie
(dočasné) bývanie v poliFotogaléria