O kolobežkároch a dôchodcoch

Rande s realitou

Dátum posúdenia: 2011 - 2012
Tento článok s možnosťou diskusie bol zverejnený na TRENDreality.sk.

Na špecifické májové vydanie RsR nám prišlo viacero ohlasov, najmä, aby sme bližšie popísali niektoré obrázky. V dnešnom vydaní preto ponúkame doplňujúce vysvetlenia a pridávame aj niečo naviac.


Urbanizmus a pridaná hodnota


Kultúrna vybavenosť v Zipave

Panelová výstavba 70-80-tych rokov priniesla so sebou (popri mnohých neduhoch) aj doplnkovú architektúru. Logicky boli riešené exteriéry, detské pieskoviská, adekvátne boli dimenzované parkovacie státia. Pri mnohých súčasných novostavbách je doplnková architektúra poddimenzovaná, je nekvalitná, resp. absentuje úplne. Šachový stolík v Zipave je príjemnou výnimkou. Podobných „drobností“ ponúka Zipava viac.Odvodnenie parkovacích priestorov riešia projektanti veľmi často suchými odparovacími žľabmi, tak ako je to aj v tomto prípade. Na mnohých obhliadkach, ktoré realizujeme, nám zástupcovia deklarujú, že odparovacie žľaby sú dostatočným riešením. Nielen táto fotografia potvrdzuje, že pravda bude niekde inde. V tomto prípade sa jedná o zrejmú chybu projektanta, ktorý navyše riešil vjazd do parkovacieho priestoru rampou bez návrhu bariér voči dažďovým vodám. Vzniknuté situácie sa potom musia riešiť v rámci správcovských nákladov napr. vysávaním.


Stavebný detail


Brečtanka – ergonomicky nezvládnuté otváranie; náročné opísať, treba zažiť

Vstupné dvere sú – vzhľadom na deklarovaný štandard bývania v tomto bytovom dome – totálne nevhodným riešením, ktoré strpčuje obyvateľom život každý jeden deň. Pri obhliadkach novostavieb sa nám často stáva, že práve tie „luxusné“ trpia rôznymi ergonomickými nedostatkami. Marketingovú propagáciu majú ale zvládnutú excelentne.


Remeselné zvládnutie


Príspevok z Kittsee

Pod našim predošlým článkom sa rozbehla diskusia na tému adresa bývania. Je v podstate jedno, či je schodisko v Kittsee, v Paríži alebo Belej nad Cirochou. Na výpočet schodiska sa používajú príslušné vzorce a vzťahujú sa naň rôzne normy, ktoré boli v tomto prípade dodržané. Z materiálového hľadiska môžeme polemizovať o použitom lamináte a lištách. Ani to však nebolo cieľom tejto fotografie.

Podstatným nedostatkom je absencia bočného obloženia (foto nižšie). Každé jedno vysávanie či umývanie bude znečisťovať maľovku.
Impresionizmus


Stavebný marketing

Vrátime sa aj k momentke, ktorá dokladuje vážny problém slovenského stavebníctva – ochotu mnohých dodávateľov akceptovať nevhodný tlak na rýchlosť výstavby. Spotrebiteľ pasívnym vnímaním tohto „marketingu“ môže nadobudnúť dojem, že ide o prezentáciu konkurenčnej výhody. Mnohí účastníci vo výstavbe (projektanti, dodávatelia prác, ...) si uvedomujú riziká, no napriek tomu podmienky obstarávateľov akceptujú a o zákazky prejavujú záujem. A potom sú firmy, ktoré si zakladajú na iných hodnotách, napríklad na kvalite. Spotrebiteľ má možnosť výberu... alebo nemá?


Vjazd pre kolobežkárov

V parkovacích priestoroch nie je núdza o invenciu. Aj tu je vidieť, kto, ako a čím rozmýšľa pri výkone svojej práce (projektant? robotník? dozor? člen kolaudačnej komisie? alebo všetci spolu?).


Bezpečnosť naša (ne)každodenná

Téma bezpečnosti sa pri výstavbe a bývaní na Slovensku spája skôr s anglikanizmom security. Robia sa rôzne opatrenia voči krádežiam pri výstavbe, inštalujú sa prístupové turnikety, developerom nie sú ľahostajní seniori, ktorým ponúkajú možnosť privyrobiť si prácou na vstupných recepciách a pod. Termín safety sa latentne vyparuje a nezriedka prichádza na pretras až po vyvesení parte.

Tento tragický impresionizmus je súčasťou kultúry bývania na Slovensku. I keď seriál Rande s realitou nemá priestor na analýzu a návrhy riešení, pri výbere a hľadaní toho „vášho“ bytu by sa nemala opomínať ani otázka bezpečnosti. Skúste sa presvedčiť v akom stave sú na chodbách hasiace prístroje (a či vôbec sú), či sú výťahy napojené na záložné zdroje, na ktorých poschodiach si obyvatelia zamykajú/zatarasujú únikové dvere na schodisko, pretože potrebujú security priestor na bicykel, kde je pred budovou zhromažďovací priestor, ako fungujú čidlá na CO a NO v garážach, ako je zabezpečená ochrana pohybu detí v okolí vchodu do objektu, ...

Schválne – koľko čitateľov sa zaujíma o bezpečnosť? Že sa nás to netýka?

A možno by malo. Spoliehať sa, že pri výstavbe sa pedantne dbalo na bezpečnosť sa síce dá, ale potom prečo je takýchto momentiek tak veľa? Ochrana elektrorozvodnej skrine na bratislavskej Krajnej ulici je bezkonkurenčná.


Na záver jeden flash zo zatepľovania. V tomto prípade bolo potrebné dočasne prekryť strechu. Je zrejmé, že modrá plachta mala byť upevnená asi inak.Resumé
Kupovať si byt iba na základe adresy, ceny, pôdorysu, či kvality prevedenia má samozrejme rácio, avšak nezaujímať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia môže mať ďaleko horšie investičné následky.
Nechať sa omámiť rýchlosťou vo výstavbe, rekordnými termínmi dokončenia je rovnako krátkozraké. My v Perfect Home tvrdíme, že keď sa narodí dieťa v 6.-8. mesiaci, treba počítať s rôznymi komplikáciami a problémami. Rovnako to platí pre výstavbu. Výstavba, ktorá je dokončená za 20 mesiacov, pričom podľa technologických zásad mala trvať 30 mesiacov, si zarába na veľké problémy. Pri deťoch existujú inkubátory, pri stavbe sa do nej rýchlo nasťahujú obyvatelia...


Fotogaléria