Eurovea - prestížna klietka

Rande s realitou

Dátum posúdenia: 22.11. a 1.12.2011
Tento článok s možnosťou diskusie bol zverejnený na TRENDreality.sk.

Eurovea získala viacero ocenení a našincom sa páči. Bývanie v tomto komplexe však k najkvalitnejším ponukám v Bratislave zaradiť nemôžeme.

Polyfunkčný súbor pri Dunaji ponúka skoro všetko. Ocenenia, prestíž, vysoké ceny, zaujímavé zariadenia interiérov a mnoho iného.
Obdivné ódy na tému Eurovea presiakli viacero článkov. Na tému Bývanie v Eurovea už ale obdiv nemusí byť taký zrejmý. Je totiž rozdiel v Eurovea nakupovať, pracovať, a úplne iné je tu bývať.
Eurovea ponúka bývanie najmä pre expatriotov, ktorí fungujú na lokálnych službách, obchodné stretnutia realizujú v miestnych gastrozariadeniach, vychutnávajú si relaxačnú cigarku na terase a kochajú sa výhľadom na Dunaj a hlučné húfy „venčiacich sa“ návštevníkov. Je to tiež dobrá adresa pre firemné byty s požiadavkou na prestíž, či preferenciu takmer úplnej občianskej vybavenosti. Alebo aj spôsob zárobkovej činnosti plynúcej z prenájmu nehnuteľností.Urbanizmus
Eurovea en bloc je bez pochýb výborný urbanistický počin. Pri kreácii jednotlivých funkcii komplexu tvorí tá rezidenčná nutný doplnok určený dynamickým ľuďom, ktorí si kľud, harmóniu, alebo aj výchovu detí s bývaním nespájajú. Pokiaľ patríte k takým, ste v Eurovea na dobrej adrese. Eurovea ruší tradičné hranice medzi zónami pre bežný život, prácu, nakupovanie či relax a vytvára kozmopolitnú variáciu života.
Je tu cítiť snahu o kontakt s vodnou hladinou, ktorý sa však nie vždy podarilo dosiahnuť. Viaceré byty totiž ponúkajú výhľady do átrií ponad obchodnú časť. Akustickým nepriateľom tejto adresy sú tiež riečne remorkéry.Kvalita projektu
V názore na kvalitu projektu z pohľadu bývania vidíme dva rozmery – celok (architektonický koncept) a riešenie rezidenčných priestorov. Naše hodnotenie celku je vysoko pozitívne. Hľadanie chýb by bolo zbytočné. Čo sa týka rozpracovania a riešenia samotných bytov (byt = apartmán, ateliér, štúdio, ...) je už ale priestor na zdvihnuté obočie nemalý.

Dispozície niektorých (najmä veľkometrážnych) bytov sú neprehľadné a počas obhliadky sme sa cítili v rôznych zákutiach mierne stratení. K dispozícii sú jednopodlažné byty s jednou, dvoma alebo troma spálňami a poschodové penthousy, ktoré majú veľké presklené steny a ich súčasťou je aj strešná terasa. Penthousy sú riešené obrátene, t.j. otvorená denná časť s krajším výhľadom je na poschodí (klik pre foto), no je to za cenu výmerového balastu v okolí schodiska na spodnom podlaží, čo nemusí vyhovovať každému.

Už spomenuté výhľady na sklenené zastrešenie nákupnej časti očaria na pár sekúnd, po odoznení čara je to pohľad skôr vyrušujúci.Eurovea z hľadiska stavebnej fyziky – teplotechniky neponúka nejaký stupeň pasivity. Z pohľadu TZB chýbajú vlastné bytové výmenníkové stanice; vykurovanie je riadené z centrálnych kotolní. Na druhej strane treba vyzdvihnúť zavedenie plynu do kuchýň, čo možno v súčasnej trhovej ponuke pokojne označiť ako konkurenčnú výhodu.

Bytové priestory sa ponúkajú štandardne zariadené alebo ako holobyty. Z tých zariadených je cítiť hotelový štýl bývania, pričom boli použité lepšie značky spotrebičov, nie však luxusné. Niektoré interiéry sú koncipované zvláštne, napríklad tzv. štúdiá riešili interiéroví dizajnéri s preferenciou plnohodnotnej dennej miestnosti, t.j. bez lôžka. Spanie je riešené výklopnou posteľou v zádverí. Holobyty majú tiež svoje muchy (viac nižšie).

Inteligentnosť riešení
Výborne zvládnuté je ovládanie vonkajšej tieniacej techniky. Automatike zadávajú príkazy svetelné čidlá a žalúzie sa spúšťajú/vyťahujú na jednotlivých svetových stranách podľa slnečného svitu dopadajúceho na príslušné steny. Je tu samozrejme aj možnosťou manuálneho ovládania a myslelo sa aj na situáciu, kedy obyvateľ zaspí na terase a žalúzie sa automaticky spustia. Meteorologická vrtuľka na streche penthousov (napr. D 960) reguluje systém s ohľadom na riziko vetra.

V blízkosti hlavíc radiátorov je prívodný kábel, ktorý spája výhrevné teleso s izbovým termostatom, ktorý reguluje interiérovú teplotu.V bytoch je chladenie riešené 2-rúrkovým fancoilom podstropnými výduchmi. Vykurovanie zabezpečujú doskové vykurovacie telesá v kombinácii s podlahovými konvektormi. Každé odberné miesto pre vykurovanie aj chladenie má svoje merače chladu a tepla.
Vykurovanie aj chladenie horného poschodia penthousov je riešené 4-rúrkovým fancoilom (podlahový konvektor).

Pochváliť môžeme pripojiteľnosť na TV satelitný príjem, čím sa eliminujú súkromné paraboly na zábradliach balkónov. Zvládnutá je aj elektrokabeláž v rohoch veľkých priestorov (obývačiek), kde sa v podlahe nachádzajú zásuvky s prívodom 230V, TV, satelitu a data káblov.

Stavebné materiály
V kontexte nastavených cien nemôžeme byť pri hodnotení stavebných materiálov prehnane pozitívni. Niektoré výrobky nedosahujú patričnú úroveň, a to je spolu s remeselným zvládnutím sklamaním. Napríklad vypínače na osvetlenie v ponuke D 926 sú hlučné a úžasným dizajnom neovplývajú. Asi to bola iba zlá konštelácia hviezd, ale počas našej návštevy v bloku C nefungoval výťah (údajne musí prísť servisný technik resetnúť ovládanie) a do bloku D sme sa cez vstupné dvere skoro nedostali. Samozrejme, primeraný materiálový nadštandard je prítomný, najmä v zariadených bytoch. Okná sú hliníkové, v penthousoch sú použité stĺpikovo-priečnikové predsadené steny. Viacero deliacich priečok je realizovaných suchou výstavbou, čo môže v niekom evokovať šetrenie. Za luxus možno označiť napríklad massarandubu na terasách átrií.Remeselné zvládnutie
O kvalite remeselného zvládnutia zahraničnými (sub)dodávateľmi si netreba robiť ilúzie. Nielen Slováci sú lajdáci a babráci. Podlahy v holobytoch patria k tomu najhoršiemu, čo sme v rámci Rande s realitou videli. V byte č. B 346 sme našli v obývačke podlahu s odchýlkou miestnej rovinnosti cez 2 cm, čo je 10-násobne viac ako povoľuje slovenská norma (!). Tento extrém je spôsobený tým, že „fachmani“ osadili podlahový konvektor hlbšie, na čo ďalšia partia reagovala zošikmením (spádovaním) cementového poteru, aby bolo možné zasunúť nášľapnú vrstvu pod kryciu lištu konvektora...

S hrboľatými podlahami sme sa stretli aj v iných holobytoch, v penthouse B 352 sme si všimli aj stehy po zošívaní (zabudnuté dilatácie?).

Rovnako ako na iných stavbách, aj tu sme premerali rovinnosť omietok betónových stien, a výsledok v niektorých rohoch miestností (odchýlka do 10 mm) nás nepotešil. Ani vertikálne sadrokartónové konštrukcie situáciu nezachránili. Odchýlky cez 3 mm možno v kontexte predajných cien hodnotiť ako nevyhovujúce, bez ohľadu na to, čo hovorí norma.

Sumárne vzaté, precíznosť je niečo, čo k bytom v Eurovea nemôžeme priradiť a nezáleží, či sa pri výstavbe používali rakúske ÖNORM alebo naše STN (EN).

Čo z toho vyplýva?
1/ splnenie požiadavky normy s výraznou rezervou by malo byť pri tejto cenovej hladine samozrejmé, povolená odchýlka by nemala byť protiargument
2/ pokiaľ má budúci majiteľ záujem o 100% kvalitu práce, bude musieť veľa opravovať alebo reklamovať. Alebo nakupuje emotívne (výhľad na Dunaj, hrad, Sklad č. 7, „budem bývať v Eurovea“…) a potom technickú precíznosť až tak nevyžaduje a nekvalita ho nevyrušuje.

Na druhej strane, Eurovea získala ocenenie Stavba roka 2010 aj „za vysokú kvalitu stavebnej realizácie zhotoviteľmi“. Bude teda na záujemcovi, či sa stotožní s naším vnímaním alebo s názorom členov odbornej poroty akože najprestížnejšej súťaže v tejto oblasti.Cena verzus hodnota
Podobne ako pri inom nábrežnom projekte aj tu si možno položiť filozofickú otázku Akú hodnotu má bývanie v Eurovea? Jednou z odpovedí môže byť skladba majiteľov a spôsob využívania bytov. Predstavy developera o silnom zastúpení cudzincov ako majiteľov sa totiž nenaplnili. Inou odpoveďou môžu byť súkromné preferencie bez ohľadu na vnímanie reálií (potenciál Bratislavy, príležitosti, kvalita života atď.).

Technické detaily
Veľmi dobré riešenie je použité na únikových schodiskách. Na dverách vedúcich na schodisko sú osadené panikové kľučky, takže na schodisko sa dá dostať z každého poschodia, naspäť sa bez kľúča nedostanete.

V kúpeľniach sa myslelo na nerosenie zrkadiel – pod každé je privedený kábel určený na zabezpečenie značkového vyhrievania. Vonkajšie čistenie veľkých sklenených okien je zabezpečené 2x ročne horolezcami (klik pre foto).

Pri tomto komplexe by sa dalo rozviesť viacero technických aspektov ako napríklad budovanie podzemných podlaží systémom top-bottom, riešenie inundačnej ochrany voči 1000 ročnej vode, odolnosť konštrukcií voči hydrostatickému tlaku, požiadavku na stanicu metra a ďalšie. Tieto témy nesúvisia priamo s bývaním, a preto ich spomíname iba na dokreslenie náročnosti výstavby celého komplexu.

Resumé
Je zrejmé, že priorita tohto komplexu nespočíva v bytových priestoroch. Tvoria doplnok k obchodnej a administratívnej zóne. Naše očakávania vzhľadom na nastavené ceny sa ukázali ako prehnané. I keď nadštandard a potenciál dosiahnutia kvalitného výsledku je zrejmý, bez rozsiahlych (€€€) stavebných úprav sa náročný obyvateľ v prípade holobytov nezaobíde. Marketingovo si však bývanie v Eurovea bude ešte dlho držať vysoký cveng.

prestížna adresa
takmer úplná občianska vybavenosť
okolie a urbanistická otázka
problematické dispozície
nízka kvalita rovinnosti povrchov, najmä podláh
Stavebno-technické hodnotenie
********


Cena / hodnota
********


Fotogaléria