River park: pekné 2. miesto

Rande s realitou

Dátum posúdenia: 30.08. a 27.09.2011
Tento článok s možnosťou diskusie bol zverejnený na TRENDreality.sk.

Slováci radi závidia a úspech nedoprajú. Radi sa vyjadrujú k témam povrchne a nezriedka vedú plamenné reči, najmä anonymní laici. Urbanizmus Bratislavy je – až na výnimky – desivý, možnosti luxusného bývania (okrem individuálnych víl a rodinných sídiel) sú de facto obmedzené na pár ponúk. Urobiť niečo so zúboženým podhradím a nábrežím, ktorému panujú také „perly“ ako priečelie národnej galérie alebo väčšina objektov Parku kultúry a oddychu – to nie je selanka.

Je dobré, že existujú ľudia s globálnou rozhľadenosťou. Aj preto existuje River park. Ale ako to už býva, vždy sa vynoria zarytí oponenti či nostalgici za dávnymi časmi, ktorí si radi kopnú bez toho, aby sa snažili pochopiť aj odborné súvislosti.


River park je väčšia téma, ako sa na prvý pohľad zdá. Komplex podstatnou mierou kreuje mestskú panorámu, budovy plnia multifunkčné účely. V tomto príspevku sa však zameriame najmä na názor k ponuke rezidenčného bývania a aj to nie vyčerpávajúco.

Urbanizmus a širšie okolie
River park je postavený na vhodnom mieste, avšak pôsobí osamotene. Ústredným motívom je primárny kontakt s vodnou hladinou, kvalitu adresy ale limituje rozpadajúce sa PKO a zreteľný hluk zo štvorprúdovky gen. Svobodu. Akustickým nepriateľom tejto adresy sú aj riečne remorkéry. Komplex svojou hmotou a prevedením udal tón, ktorý naplno vyznie až po výstavbe plánovaných projektov v susedstve (najmä v priestore medzi River parkom a Novým mostom).

Ani po viacnásobných obhliadkach sa nemožno ubrániť pocitu prílišnej hustoty zastavania parcely. Je to jeden z argumentov, ktorý nedovoľuje používať superlatíva.


Na druhej strane, River park ponúka horizontálnu alternatívu k zaužívanej predstave, že dominancia sa týka iba vertikálnej línie. Je to myšlienka, ktorú na Slovensku v zásade nepoznáme a zároveň dobrý príklad, že veľké veci nemusia byť monumentálne vysoké (objekt River House).

Autor konceptu sa pokúsil vytvoriť variáciu na pokračovanie obrazov Starého mesta, kontakt so samotnou staromestskou atmosférou však chýba a je otázne, či má význam usilovať sa o takéto spájanie. Logicky preto vyvstáva otázka: čo bude ďalej? Každopádne, nebolo by vhodné, pokiaľ by mal River park skončiť ako nábrežný solitér.

Kvalita projektu
V názore na kvalitu projektu treba vidieť tri elementárne roviny: myšlienku s architektonickým konceptom, rozpracovanie myšlienky a konštrukčné riešenie.

Koncept je zaujímavý, invenčný a vyspelý. Zámerom bolo vytvoriť mesto v meste, resp. mesto na rieke celých 24 hodín denne, t.j. eliminovať nočné vyľudnenie. Rozpracovanie myšlienky je už slabšie a dalo by sa opísať slovami: priveľa kuchárov presolí polievku. Je evidentné, že projektový návrh bol x-krát prekresľovaný a zohľadňovali sa nápady priveľkého počtu ľudí. Výsledný efekt nepôsobí vábivo, čo je škoda.


Niektoré fasády pôsobia čudne. Napríklad tá západná v bloku C pripomína administratívnu strohosť poštového úradu (klik pre foto), priehľadné balkóny na južnej strane zas nemusia z pohľadu súkromia vyhovovať každému.

Napokon samotné konštrukčné riešenie je kombináciou mnohých systémov, ktorých analýza je určená na iné fóra. Spomenieme iba jednu zaujímavosť: konzolové vyloženie hmoty objektu D (River House) nad vodnú hladinu sa dosiahlo predpätím v úrovni prvého a druhého poschodia vďaka prechodovej konštrukcii stenových nosníkov. Toto je veľmi zaujímavé riešenie, ktorým sa dosahuje reklamné „bývanie nad vodnou hladinou“.


Samozrejme, pre dosiahnutie reálneho bývania nad vodou by bolo potrebné predĺžiť konzoly nad vodnú hladinu ešte o pár metrov. Nad hladinu v skutočnosti zasahuje pár terás a iba malé % interiérových plôch niekoľkých bytov. Toto nie je chyba, iba konštatovanie, nakoľko sú tu limity Dunaja i samotnej konštrukcie (ergo, finančnej náročnosti). Použitie predpätej konštrukcie je však v každom ohľade hodné pochvalného uznania, takéto riešenie sa na Slovensku v pozemných stavbách vyskytuje iba výnimočne. Je to dobrý príklad „neviditeľnej práce“ celého tímu statikov a konštruktérov, ktorých umenie sa zvykne prehliadať.

Inteligentnosť riešení
River park sa snaží ponúknuť maximum, zároveň ale používa priveľa ozdôb a chýba mu jednoduchá krása. Napríklad kvetináče na jednej z fasád s možnosťou pestovania popínaných rastlín pôsobia skôr ako klimatizačné jednotky (klik pre foto). Naopak, veľmi dobrý dojem budí elektroinštalácia, resp. jej bytová príprava. Rozvody sú pripravené v dostatočnej kapacite s ohľadom na ľubovôľu zákazníka (klik pre foto). Bonusom je inteligentný systém rozvodov medzi rozvádzačmi, vypínačmi a koncovými zariadeniami. Prostredníctvom programovateľných funkcií je možné centrálne a lokálne ovládať osvetlenie, tienenie, kúrenie i chladenie.
Na fotografii je v blízkosti termostatickej hlavice radiátora zachytená plastová krytka, ktorá ukrýva prípravu na ovládanie radiátora na diaľku, napríklad aj prostredníctvom mobilného telefónu.


Vľavo na fotografii je zároveň zachytené riešenie hygienickej požiadavky na výmenu vzduchu v miestnostiach (zvukovo-izolačné fasádne filtre). Chladenie miestností zabezpečuje technológia fan-coil. Podobných dobre zvládnutých riešení je v River parku viacej.

Obyvatelia sú smerovaní na služby káblovej televízie. Centrálny satelitný TV rozvod chýba, i keď by sa dal (a pri pohľade na prvé súkromné paraboly aj mal) zo stavebno-technologického pohľadu zrealizovať. Rušivým elementom átrií sú reklamné pútače (klik pre foto). Podľa nášho názoru znehodnocujú úsilie záhradníkov, ktorí sa veľmi dobre popasovali s úpravou terénu, vrátane kompozície oddychových lavičiek. V River parku nájdeme aj pobočku pošty, avšak iba v podávacom režime. Dodacou poštou je Pošta 1 až na Nám. SNP. Toto mohlo byť pre obyvateľov komfortnejšie vyrokované.

Dispozičné a ergonomické riešenia bytov sú odlišné, avšak racionálne a nenašli sme nelogické ani chybné prípady. Niektoré byty ponúkajú takmer efekt „vysokých stropov“, napr. v B1.07.23 je svetlá výška miestností 3,20 m. Mezonet označený ako B4.12.26 ponúka na hornom podlaží špecifické podhľady podobné shedovej streche (klik pre foto) ako aj možnosti vytvorenia zimnej záhrady, čo možno pokojne označiť za luxus. 2-izbový byt číslo B1.04.22 ponúka hi-fi rozvod do kúpeľne aj v rámci obývacej izby. Všeobecne vzaté, ponuka holobytov je pestrá, invenčná a otvára dvere na šarmantné dokončenie a zariadenie.

Použité stavebné materiály
Denne sme na stavbách a riešime technické otázky. Takisto zariaďujeme byty a nezriedka počúvame prihlúple reči mnohých realitných maklérov a pseudodeveloperov o luxuse, exkluzivite či nadštandardnej ponuke. Mnohí predajcovia sú týmito slovíčkami infikovaní svojimi nadriadenými, tlačia ľuďom do hláv nezmysly a degradujú význam týchto slov. Luxus v kontexte stavebných materiálov si spájajú napr. s laminátovými dverami, niekedy dokonca aj s plastovými oknami (!).

V River parku si luxus v pravom slova zmysle našiel svoje miesto. Napríklad v podobe pozláteného travertínu vo foyer River House-u.


Iným príkladom sú samostatné cirkulačné rozvody TÚV v bytoch, oblé tvrdené sklá v zábradliach, exotické dreviny tabebuia serratifolia, krivkové podlahové konvektory a dalo by sa pokračovať. Takže áno, River park ponúka reálny materiálový luxus. Luxus pokračuje aj v súvisiacich službách a je zhmotnený v službe concierge, prípadne vo využívaní hotelového wellness, ktorý je súčasťou komplexu.

Na druhej strane treba uviesť, že River park ponúka holobyty a niekedy ani to nie. V ponuke sú priestory, ktoré sú chudobnejšie ako je klasický holobyt. Investícia napríklad do ponuky označenej B2.07.23 znamená kúpu prázdneho priestoru bez priečok na elementárnej úrovni hrubej stavby s opláštením a kolaudačným minimom. Takáto fáza ukončenia ponúka dokonalú možnosť absolútneho individualizmu. Ide o paradox – absencia zabudovaných materiálov sa v tomto prípade cení.

Remeselné zvládnutie
Navštívili sme byty v podobe prázdneho priestoru aj holobyty. Posudzovať prázdne priestory nám nepripadá hodnotné, preto sa zmienime iba o holobytoch. Viaceré oblasti budú predmetom dokončovacích prác (napríklad podhľady, nátery stien atď.), preto sme našu kontrolu zamerali na vertikalitu stien, klampiarske práce, odvodnenie balkónov a loggií. Nedostatky sme nepostrehli.
Miestnu rovinnosť anhydritových podlahových poterov sme kontrolovali vo viacerých bytoch (bez zistenia nedostatkov), avšak napríklad v byte č. B4.02.34 je celá podlahová plocha riešená bez dilatácií. Zástupca developera uviedol, že „je to prepočítané“. Argument nepôsobí presvedčivo, najmä ak sme si všimli, že potery už boli zošívané a trhliny vznikli na najviac exponovaných úsekoch. Podobný problém sa vyskytuje aj v exteriéri pred jedným z vchodov, zeleným je zvýraznený dilatačný celok a červenou vzniknutá trhlina.Technické detaily
Krivkové plochy zvyknú byť príjemným zdrojom na kritiku. V prípade zakrivených podlahových konvektorov sme chyby nepostrehli, skôr sú doložením záujmu developera o precízne prevedenie v súlade s projektovým návrhom. Prekážali nám však niektoré okenné kľučky. Kľučka je iba minimálne vzdialená od výstuhy okenného rámu a pri zatváraní okna sa ľahko dajú „pricviknúť“ prsty na ruke. Je to nekomfortné a rizikové riešenie od dodávateľa okien (klik pre foto). Vypínače osvetlenia sú vo výške 143 cm, čo je výrazne viac ako zaužívaný štandard. Horizontálny posuvný systém automatického ovládania vonkajších žalúzii, napr. v byte č. B4.02.25 je zvládnutý veľmi dobre, vrátane celej konštrukcie s falošným drevodekorom.

Cena verzus hodnota
River park ponúka špecifické bývanie pre špecifickú klientelu. Špecialistov z odboru ekonomiky a riadenia stavebníctva by podrobnosti o financiách, marketingovom mixe či projektovom riadení nepochybne zaujali. Popri tvrdých číslach sa však otvára priestor na vhodnejšie, filozofické zamyslenie: Akú hodnotu má bývanie v River parku? Cena bytu nadobúda pri takomto zamyslení inú dimenziu, a to aj preto, že limity kvality života v Bratislave sú z globálneho porovnania citeľné. Už susedná Viedeň je pre Bratislavu nedostižnou métou. Navyše, budúci obyvateľ si kupuje iba polotovar, ktorého dokončenie, pokiaľ chce dosiahnuť primeranú interiérovú noblesu, bude stáť ešte veľa peňazí. Niekto zas môže pri nastavaných cenách očakávať vyššiu pridanú hodnotu napríklad v podobe ekologického prístupu k riešeniu stavby v stupni nejakej pasivity, čo River park v zásade neponúka. A samozrejme, masa ľudí môže vyhlásiť, že pokiaľ by aj primeranými finančnými zdrojmi disponovala, tak by takúto investíciu nezrealizovala. Lenže pre River park platí prvá veta tohto odstavca... napokon, aj naše skúsenosti so špecifickými klientmi takúto argumentáciu podopierajú.

Resumé
Keď sa niekto umiestní na druhom mieste, očakáva sa uviesť víťaza. V našej minisúťaži River park súťažil iba sám so sebou, nakoľko svojou vyhranenosťou a koncepciou nemá alternatívu. Nevyhral preto, lebo potenciál architektonického konceptu nevyužil naplno. V našich očiach mu chýba jednoduchosť, používa príliš veľa ozdôb na malom priestore. Na druhej strane je tu pokračovanie zaujímavej vízie. Vzhľadom na získané skúsenosti existuje reálny predpoklad, že developer sa v ďalších stavebných zámeroch slabších elementov vyvaruje. Zároveň po doriešení územia (vhodnou výstavbou) medzi River parkom a Rybným námestím nadobudne bývanie na tejto adrese vyššiu úroveň.

Je dobré, že v záplave ľudí z branže existujú vizionári, ktorí majú chuť so zúboženým vzhľadom Bratislavy, v tomto prípade s časťou nábrežia medzi Lafranconiho a Novým mostom, niečo hodnotné spraviť. Nerobia to iba pre seba. I keď – racionálne argumenty masám obyčajne nestačia.

potenciál luxusného bývania aj v európskom rozmere
jasná cieľová skupina
použitie predpätia v pozemnej výstavbe
dôraz na individualitu klienta
priveľa architektonických výrazových prvkov


Stavebno-technické hodnotenie
*********


Cena / hodnota
********


Fotogaléria