Bratislava IV: Telka, internáty, cintorín a Cubicon

Rande s realitou

Dátum posúdenia: 12.5.2011
Tento článok s možnosťou diskusie bol zverejnený na TRENDreality.sk.

Mať vo výhľade z bytu televíziu, vysokoškolské internáty a stromy cintorína – to nemá hocikto. Obyvatelia Cubiconu to majú.Urbanizmus a širšie okolie
Mlynská dolina má svoj nezameniteľný charakter. Vysokoškolské internáty spolu s budovami televízie a k tomu cintorín. Dostatočný facility manažment sa uplatňuje, žiaľ, iba na posledne menovanom. K chátrajúcim dominantám lokality sa v poslednom období pridali viaceré novostavby snažiace sa zmeniť charakter doliny smerom k vyššiemu štandardu. Bývanie v Cubicone sa dá preto z pohľadu mestského inžinierstva prirovnať dovolenke v 5-hviezdičkovom hoteli na severe Afriky – nájdeme tu dobré dopravné napojenie, vysoký štandard servisných služieb, súkromnú vyčistenú parcelu, ale za hranicou pozemku je to bieda. Pri dvojtýždňovej dovolenke to vadiť nemusí, trvalé bývanie na tejto adrese si ale treba dať do širších súvislostí, pričom je potrebné správne odhadnúť ako sa bude meniť tvár Mlynskej doliny. A na takýto odhad viac pomôže krištáľová guľa ako štúdium územného plánu.

Kvalita projektu
Nič zvláštne. Tieto dve slová primerane vystihujú kvalitu projektu. Ak by sme išli do konkrétností, potom treba spomenúť, že Cubicon pozostáva z dvoch bytových domov a bloku obchodných priestorov, t.j. adresa ponúka rezidentom pomerne slušný rozsah služieb a obchodov. Obytnú časť tvoria dva symetrické objekty, ktoré spolu s obchodným blokom vytvárajú komorné átrium, ktoré vzhľadom na nepomer šírky a dĺžky pôsobí trochu stiesnene. Architekt sa pri kompozícii pokúsil hrať s viacerými motívmi, napríklad farebná kombinácia ružových balkónov so sýtožltými loggiami mu vyšla, na druhej strane pri snahe o striedanie hmoty nároží mu vznikli divné až zlé dispozičné riešenia.Dispozície bytov majú nízku mieru variability, najmä predpokladané riešenia kuchynských liniek sú veľmi rigidne. Hĺbka 55 cm na umiestnenie vstavanej skrine na chodbe bytu (napr. v G603) tiež nie je nič praktické a zabudlo sa aj na odvetranie šatníkov. Pôdorysný tvar budovy písmena L robí susedov bližšími ako sú (klik pre foto). Našlo by sa ešte viacero príkladov, ktoré neumožňujú hodnotiť projektové riešenie na školskú jednotku ani na dvojku. Dojem zlepšuje riešenie exteriérov, logické parkovanie, riešenia detských ihrísk, dostatočné výmery spoločných chodieb a umné riešenia niektorých detailov, najmä na loggiách (viac nižšie).

Inteligentnosť riešení
Elektroinštalácia kuchýň je vyslovene nezvládnutá. Zásuviek je priveľa, sú nelogicky umiestnené a navyše sú riešené ako dvojzásuvky so zapájaním nad sebou, čo je krajne nepraktické vzhľadom na typ zástrčiek bielej techniky.Tento problém sa dá odstrániť vysekaním nových drážok, resp. zaslepením existujúcich prívodov. Každopádne, budú to náklady navyše, logickejšie by bolo ponechať celú kabeláž na majiteľa a na jeho predstavy o zástene kuchynskej linky. Počítalo sa aj s elektrickým ovládaním vonkajšej tieniacej techniky na francúzskych oknách, príprava ktorého je už dobre zvládnutá.

V každom byte nájdeme aspoň jednu zásuvku s ochranou voči prepätiu, umiestnená je v predpokladanom priestore čiernej techniky. Väčšie byty disponujú viacerými takýmito zásuvkami. Nadštandardom je zásuvný systém otvárania balkónových dverí, ktorý znižuje dispozičné nároky a na jeho ovládanie sa dá pomerne rýchlo zvyknúť.

Otázniky vyvoláva umiestnenie niektorých radiátorov. Napr. v byte G601 je radiátor v obývačko-kuchyni umiestnený blízko varnej zóny, čo je vzhľadom na dispozíciu tejto miestnosti minimálne čudné (klik pre nákres). Čudné je aj umiestnenie revíznych šácht pod balkónovými konzolami, čo sťažuje prístup (klik pre foto). Toto sa určite dalo vyriešiť aj lepšie.

Potenciálnych kupcov bude možno zaujímať akustika. Pódiové hudobné akcie k študentskému životu patria, nebýva ich však veľa. Obavy z hluku zo susedných internátov sú preto subjektívne. Betónové vertikálne konštrukcie zabezpečujú akustickú pohodu medzi bytmi a myslelo sa aj na elimináciu kročajového hluku vnútorných schodísk. Tie schodiskové ramená, ktoré sú na vyšších poschodiach votknuté do stien, sú rozumne opatrené nášľapnou vrstvou na báze kaučuku.Vhodným riešením je aj odvodnenie balkónov a loggií cez nepriznané dažďové zvody na fasáde, ktoré prezrádzajú iba vpusty na úrovni balkónových dosiek a soklový lapač strešných splavenín.

Použité stavebné materiály
Veľmi príjemným riešením je zelená strecha s extenzívnou vegetačnou úpravou nad obchodnou časťou. Dobrou voľbou sú aj hliníkové rámy okien. Ukončenia obkladov, napr. soklov na balkónoch sú riešené s plastovými lištami, čo považujeme už za prekonané a menej vábne riešenie. Lacno pôsobia vetracie mriežky na fasáde. Obyvateľ má možnosť výberu z rôznych alternatív povrchových a finálnych úprav bytu, v odôvodnených prípadoch je možnosť individuálneho dokončenia. Vzhľadom na dokončenú prípravu podlahových konvektorov a výšku dverí treba počítať s hrúbkou nášľapnej vrstvy podlahy do 1 cm, čo zužuje výber najmä laminátové lamely. Použitie hodnotnejších materiálov väčších hrúbok by vyvolalo dodatočné náklady.

Remeselné zvládnutie
Z Cubiconu je cítiť snahu o kvalitný výsledok. Investor vo viacerých oblastiach trval na kvalite prevedenia stavebných prác. Počas našej návštevy sa vykonávala navážka zeminy do átria a spontánna kontrola prekrytia separačných vrstiev, elektrokabeláže osvetlenia a ďalších prvkov dopadla veľmi dobre.

Každá výstavba bytového domu má svoje „zážitky“. Napríklad v Cubicone neúmerné zaplavovanie stavebnej jamy (vzhľadom na geologický prieskum) odhalilo poruchy vodovodu na internátoch... Spodná stavba musela byť riešená so studňami a trojúrovňovou drenážou. Priesaky alebo farebné mapy po zatečení sme na vnútornom povrchu v suteréne nepostrehli. Napriek všetkému úsiliu dokonalosť v Cubicone hľadať nemožno. Kvalitnejšie prevedenie by pristalo omietkam. Tie vnútorné bude treba vo viacerých bytoch vyspraviť, fasádne pri priamom slnečnom svite odhaľujú nedostatky povrchovej rovinnosti. Pochybnosť je aj o rovinnosti poterov podláh.

Technické detaily
Zradným detailom môže byť odťahové potrubie kuchynských odsávačov. Príprava je realizovaná na max. DN 100, pričom minimálny priemer by mal byť aspoň DN 125, lepšie DN 150. Zmenšovanie priemeru odťahového potrubia zvyšuje hlučnosť digestorov a znižuje ich účinnosť. Toto zvykne vyústiť do používania recirkulačných režimov alebo nepoužívania digestorov vôbec, čo nie je v prípade obývačiek spojených s kuchyňami želané riešenie.

Veľmi príjemné technické detaily sme našli na loggiách. Odvodňovacie žľaby sú vybavené doplnkovým vykurovaním, čo veľmi uľahčuje údržbu v zimnom období (klik pre foto). Navyše, niektoré loggie majú do zábradlia integrované kovové kvetináče, ktoré podstatne zvyšujú bezpečnosť a zabraňujú nešťastiam, najmä v domácnostiach s malým deťmi (klik pre foto).

Resumé
Cubicon je postavený na zvláštnej parcele. Výhľady na ošuntelé objekty televízie a na vysokoškolské internáty veľmi nevábia. Stavba má viacero pozitív, ale aj nešťastných detailov, i keď snahu o kvalitný výsledok uprieť investorovi určite nemožno.

úprava exteriérov
obytný súbor s obchodnou časťou ako celok
technické detaily na loggiách
snaha investora o kvalitný výsledok
lacná lokalita na takýto typ bývania
nedostačujúci priemer odťahového potrubia digestorov a rigidné riešenie kuchýň
čudné dispozičné detaily
nižšia kvalita remeselného spracovania omietok
Stavebno-technické hodnotenie
******


Cena / hodnota
******


Fotogaléria