Bytový dom Bonaparte, Bratislava

Odborným okom

Dátum posúdenia: Vyšlo v časopise ASB 10/2011, str. 51

Vstupujeme do objektu a ešte pred recepciou nás víta povinných 10 schodiskových stupňov smerom nadol. Takéto bariérové riešenie je nevhodné a nedá sa akceptovať ani s doplnkovou inštaláciou schodolezu či inou plošinou, pokiaľ by aj projektant s niečim podobným počítal. Na stavbe, i keď je skolaudovaná, sa viaceré práce ešte dorábajú, v bytoch sa zatiaľ nebýva a v interiéri budovy nie je dostatočný GSM signál.

Veľkorysý vestibul budí pocit nadštandardu. Ten dotvárajú veľkoformátové kamenné platne (280 x 145 cm) na podlahe. Dlažby z pravého kameňa sú použité skoro všade, vrátane schodísk, pivničných kobiek a fasádneho obkladu partera. Je to bezpochyby luxusné riešenie, použili sa však rôzne odtiene a výsledok pôsobí – subjektívne – trochu presýtene. Flambované kamené dosky nájdeme na podlahách niektorých loggií. Tieto, naopak, pôsobia – opať subjektívne – veľmi zaujímavo.

Pivničné kobky sú veľké, akurát sa ešte vykružujú do stien otvory na ich odvetranie. Projektovou chybou je jedna z pivničných chodieb, kde je kvôli nosnej konštrukcii výrazne znížená svetlá výška (obr.). Takýto úkaz je minimálne čudný. Naopak, príkladne zvládnuté je parkovanie. Rozmery státí sú nadštandardné (šírka min. 2,75 m - (klik pre foto)) a celá plocha je spádovaná do odvodňovacích žľabov, ktoré sú cez lapol a prečerpávaciu jednotku napojené na kanalizáciu. Takéto riešenie by malo byť povinným štandardom v každom parkovacom priestore na iných stavbách. V objekte sa nachádza aj autoumyváreň, takže motoristom sa vyšlo výrazne v ústrety. V príjazdovej ceste do garáží sme postrehli trhliny, ktoré vznikli pravdepodobne vplyvom zmrašťovacích síl. Táto a podobné drobné nedostatky sa plánujú opraviť ešte pred nasťahovaním prvých obyvateľov.

Pri koncipovaní dispozícií bytov sa kládol výrazný dôraz na individualitu klienta. V bytoch sa nenachádzajú nosné steny, čo umožňuje variabilitu zariadenia priestoru. Istým obmedzením je pôdorys celej stavby v tvare motýlích krídiel, kvôli ktorému niektoré miestnosti vychádzajú atypicky, napríklad našli sme spálňu s pôdorysom 7-uholníka. Byty sú dokončené v štádiu holobytu, so svetlou výškou 3 metre. Vyzdvihnúť treba TZB prípravu (vrátane satelitného príjmu, cirkulačných rozvodov v rámci bytu a ďalšie) ako aj rovinnosť povrchov stien a podláh.

„Pultová“ cena konkuruje v rámci segmentu najdrahším ponukám v Bratislave. Bývanie v tomto dome ponúka veľmi hodnotné výhľady a prestížnu adresu, ale zatiaľ absentujú súvisiace služby. Čas ukáže ako sa podarí naplniť potenciál nadštandardného bývania na Napoleonovom vŕšku.


Fotogaléria