Hotel Rozsutec, Vrátna dolina

Odborným okom

Dátum posúdenia: Vyšlo v časopise ASB 8-9/2011, str. 36

Z hľadiska technického a technologického zariadenia objektu mal investor smelý cieľ – čo najviac využiť lokálne zdroje.

Ako zdroj vody slúži vŕtaná studňa s kontrolovanou kvalitou vody. Výdatnosť je postačujúca aj vďaka riešeniu akumulácie vody v celonerezovej nádrži s celkovým objemom 6750 l. Týmto spôsobom sú pokryté špičkové potreby vody pre všetky spotrebné miesta pitnej vody v objekte. Požadovaný tlak vo vnútornom vodovode zabezpečuje dotláčacia stanica so 100% zálohou čerpadla. Výtokové armatúry v hygienických priestoroch (kúpeľne izieb a sprchy vo wellness) sa určite dali použiť aj honosnejšie, tu zrejme rozhodoval pomer cena/kvalita. Pri odkanalizovaní objektu nebolo veľa možností. Investor si mohol vybrať medzi uskladňovaním a odvozom splaškových vôd, t.j. vodotesnou žumpou, alebo čistiarňou odpadových vôd s následným odtokom prečistených vôd do recipientu. Vybral si investične náročnejšiu variantu, ale z hľadiska dlhodobej prevádzky efektívnejšiu.

Pri vykurovaní sa na prvý pohľad – v oblasti akou je Vrátna dolina a pri absencií rozvodu zemného plynu – dá ako zdroj tepla očakávať biomasa, konkrétnejšie dendromasa. Nie je tomu tak. Pre výrobu tepla a teplej vody je použitá technológia s „nulovými“ emisiami, čo priaznivo vplýva na životné prostredie. Jedná sa o kombináciu tepelného čerpadla vzduch/voda a čerpadla zem/voda, ktoré je napojené na 13 vrtov s priemernou hĺbkou 125 m. Využívanie čerpadiel riadi MaR-ka tak, že keď teplota vzduchu vystúpi nad 8° C, využíva sa čerpadlo vzduch/voda, čím sa regeneruje podložie. Ako špičkové (záložné) zdroje pre výrobu tepla sú inštalované dva elektrokotle s celkovým výkonom 46 kW. Vykurovací systém objektu je riešený kombináciou nízkoteplotného podlahového a konvekčného vykurovania. Umiestnenie niektorých vykurovacích telies je v izbách s francúzskym oknom síce pekne kamuflované, ale v zimnej prevádzke kvôli bariére v podobe zatemňovacieho závesu výrazne neefektívne (klik pre foto).


Nemenej zaujímavou časťou je vetranie a klimatizácia. Kameňom úrazu viacerých bazénových hál, resp. wellness býva malý dôraz na túto oblasť. V tomto prípade autori nenechali nič na náhodu. Bazénová hala je takmer ideálne vetraná a odvlhčovaná centrálnou rekuperačnou jednotkou s komplexnou výbavou. Drobnou chybou je priestor skladu s pevným uzáverom bez možnosti prirodzeného vetrania, do ktorého rozvody vzduchotechniky nevedú.

Stavebno-realizačný pohľad je celkovo príjemný, no všimli sme si aj nedostatky a chyby. Takými sú napríklad nie optimálne riešenia ostení strešných okien (klik pre foto) alebo smerovo nesprávne uloženie podlahových lamiel v reštaurácii. Rovnako lamely pri biliardovom stole v spoločenskej miestnosti prezradili svoje limity súvisiace s úrovňou montáže a zrejme aj nekvalitným podkladom. Styk SDK obkladu a stien odporúčame prekryť lištou, ktorá by zakryla trhlinky. Inštalovanie nopovej fólie pri exteriérovom sokli je nesprávne. Nopky smerujú od steny a fólia tým stráca svoj význam (klik pre foto). Naopak, obkladový umelý kameň v exteriéri je prvotriedny a je na nerozoznanie od pravého.

Architektonický výraz diela je vyvážený. Zámer nekopírovať alpský či ľudový štýl treba iba oceniť. Fundamentálnym aspektom premeny chaty na hotel zostáva prístupová cesta, ktorá je v dezolátnom stave. Odstránenie tohto infraštrukturálneho (klasicky slovenského) nešváru by bolo pre objekt hotela nemalým prínosom.


Fotogaléria