Zipava, Stupava

Odborným okom

Dátum posúdenia: Vyšlo v časopise ASB 8-9/2011, str. 52

Pridaná hodnota. Aj takto by sa dala nazvať Zipava v Stupave, pričom pridaná hodnota je viditeľná najmä v komplexnosti riešenia. Na druhej strane, nie každý obyvateľ Zipavy dokáže pridanú hodnotu oceniť... Rozmeňme si to však na drobné.


Úvodom treba pochváliť myšlienku revitalizácie brownfieldu. Spustnutý priestor bývalej panelárne sa podarilo rozumne pretvoriť a z parcely vyťažiť takmer maximum. Tým sa myslí dostatok vonkajších parkovacích státí (ktoré zatiaľ nejdú na odbyt), inteligentne riešený priestor pre deti a seniorov medzi budovami, ktorý je zo severnej strany „chránený“ dvoma objektmi občianskej vybavenosti a treba spomenúť aj vymedzený priestor pre výbeh psov. Keď k tomu pridáme relaxačné terasy pre obyvateľov s pekným výhľadom na mesto a sociálnym zázemím, podnikateľské priestory v samotných bytových domoch, rozumné spektrum izbovosti bytov, dostatočne veľké skladové kobky (umiestnené na rovnakom podlaží ako je súvisiaci byt), či bezbariérový prístup, dostávame slušný výsledok, ergo, pridaná hodnota má zreteľné črty.

Avšak aj Zipava má svoje chyby a nedostatky. S architektmi by sa dalo polemizovať o riešení šatníkových priestorov v byte č. 501 v objekte A3 alebo o absencii zádverí v obchodných priestoroch v rámci obytných budov. Odparovací žľab v pozdĺžnej osi garáží vo všeobecnosti nepovažujeme za spoľahlivé riešenie. Už spomenutú nadvládu ponuky nad dopytom pri vonkajších parkovacích miestach (dôsledok cenotvorby) riešia obyvatelia parkovaním pomedzi bariérové stĺpiky. V tomto zlyháva predajca. Samotná realizácia je dielo dvoch tvárí. Tú menej príjemnú je vidieť napríklad v prevedení detailu osadenia pergoly na terén (klik pre foto) alebo v nezvládnutí odvodnenia chodníkov či v absencii elektrických zásuviek pre varné rúry. Kvalita prevedenia fasád je samostatnou témou. A nie veselou.


Pozitívne príklady možno vidieť v zasekávaných sokloch dlažieb v bytoch, ktoré sú špecialitou stavebníka. Rovnako treba vyzdvihnúť materiálovo-farebné riešenie prvých a posledných stupňov na schodiskových ramenách (klik pre foto) ako aj prirodzené vetranie garážových priestorov. Absenciu prípravy na klimatizovanie bytov kompenzuje možnosť exteriérového roletového tienenia. Poukázaním na túto možnosť sa dostávame k neželanému kutilstvu obyvateľstva, ktoré je prítomné naprieč celým Slovenskom. V prípade Zipavy si obyvatelia s dodržaním antracitovej farebnosti okenných rámov pri inštalácii sieťok proti hmyzu veľkú hlavu nerobia. Centrálna stavebná príprava na TV satelitný príjem je obyvateľmi takisto ocenená svojsky, a to súkromnými balkónovými parabolami. Uzamykanie a oplotenie detského ihriska do výšky 2 m plánované nebolo. Ukázalo sa však potrebné.

Zipava vyhráva pridanou hodnotou, komplexnosťou a invenčnosťou. Prevedenie niektorých oblastí by si však žiadalo viac úsilia.


Fotogaléria