Polyfunkčný objekt RETRO, Bratislava

Odborným okom

Dátum posúdenia: Vyšlo v časopise ASB, 6-7/2011, str. 32

Naša návšteva sa uskutočnila ešte v priebehu dokončovania a máme z nej takéto dojmy: v prvom rade samotný názov Retro hlása návrat, v skutočnosti ide o smelý krok vpred, komplexnosť je vyjadrená obchodnými, relaxačnými a bytovými priestormi. O Ružinove sa hovorí ako o peknej a hodnotnej štvrti, no výhľad z bytov Retra nastavuje socialistickej výstavbe neľútostné zrkadlo. Pohľad na ružinovské paneláky východným a južným smerom je naozaj smutný. Navrhnúť do spustnutého priestoru niečo hodnotné nebolo ľahké. Fasáda komplexu je špecifická, farebne striedma, no zotrváva na obdĺžnikovej báze lokality; skutočným retrom sú sklobetónové tvarovky presvetľujúce schodiská v obytných blokoch.

Obchodná časť je pôdorysne dvojúrovňová a má nádych bludiska, ktoré má za úlohu pozdržať návštevníka v jeho útrobách čo najdlhšie. Lepšej orientácii by pomohli orientačné tabule. Riešenie podhľadov je vecou vkusu – sadrokartónové plochy nedbalo zakrývajú TZB rozvody, veríme, že v prípade požiaru sa budú správať predvídavo.Niektoré časti zastrešenia sú presklené, avšak tepelné zisky sú pod takýmito plochami značné a letnom období nekomfortné. Riešením mohla byť pílová strecha s orientáciou okenných tabúľ na sever alebo východ, v súčasnom harmonograme prác pomôže asi iba kvalitnejšia regulácia klimatizácie.


Pohľad z vyšších podlaží na zastrešenie športovej haly prezrádza realizačné chyby v okolí prestupov cez konštrukciu.
Ploché strechy sú relatívne rozsiahle a štrkový zásyp pôsobí na nich fádne, dojem by vylepšila vegetačná úprava.V Retre boli použité rôzne nosné systémy a ich kombinácie. V obchodnej časti je statika riešená stĺpovo-stenovým ŽB systémom, ten strieda stenový systém v obytných budovách a pri projektovaní tenisovej haly sa pre veľkorozponovú schopnosť zvolila oceľová konštrukcia. Oceľou podoprené externé chodníky v spojení s mohutne vyloženou konzolovitou stropnou konštrukciou vytvárajú prestrešenie prístupovej komunikácie, ktorá vedie pozdĺž objektu. Objekt zasahuje do podzemia tromi podzemnými podlažiami poskytujúc dostatok parkovacích miest pre návštevníkov aj rezidentov. Státia sú podľa spôsobu využitia oddelené, redukujú tak vzájomnú interakciu používateľov. Pohľad na milánske steny v podzemí nám umožní spoznať, aká metóda sa použila pri pažení stavebnej jamy v počiatku výstavby a zároveň nás informuje, že zhotoviteľ predpokladal významné prítoky podzemnej vody. Myslelo sa aj na zamedzenie vzniku trhlín v okolí stĺpov vhodným smerovaním kontraktačných škár.

Použitým materiálom v celom komplexe je máločo vyčítať. Dlažby sú odolné, obklady primerané, remeselne slušne spracované. Snáď iba materiál okenných rámov je otázny - obchodná a športová časť disponuje hliníkovými profilmi, v bytovej časti sa použili plastové, zrejme bolo treba šetriť. Vodný prvok, prezentovaný vo vizualizáciách, sme nenašli. Zaujalo nás schodisko vedúce do wellness centra, ktoré sa vzhľadom na tenkostennosť profilu, rozpon a dynamické zaťaženie ne/príjemne rozhojdá. Rôznym štítkom a nápisom (ťahať /tlačiť a pod.) by svedčala slovenčina, aj keď češtine a nemčine rozumieme.

Bytová časť pozostáva z viacerých blokov, ktorým dominuje najvyšší z nich. Jeho črtou je v horizontálnom usporiadaní vystupujúci betónový svetlý prvok, ktorého podobnosť s kúpeľňovým radiátorom zrejme nebola cieľom architekta. Pri výbere vhodného bytu platí, že takým, ktoré majú výhľad iba do stredu celého súboru sa treba z hľadiska estetiky vyhnúť. Naopak, výhľady ostatným smerom ocenia všetci, ktorým sa páči hlavné mesto. Na vyšších poschodiach treba počítať s nárazovým vetrom. Pri výbere bytu si treba overiť sieťovú dostupnosť mobilného operátora – našli sme totiž aj nepokryté miesta. Byty v blokoch C a D majú vlastné výmenníkové stanice; pre bloky A1, A2 a B je ohrev teplej vody riešený centrálne. Variť sa bude na elektrine.

Retro má svoje nedostatky, ale je postavené s myšlienkou a na slušnej úrovni. Ponúka širokú škálu služieb a rôzne bytové výmery. Zoznam voľných priestorov sa zmenšuje, čo naznačuje, že developer správne odhadol potreby trhu. Súčasná obsadenosť obchodných priestorov a počet predaných bytov je veľmi dobrý príklad toho, aké nehnuteľnosti trh považuje za kvalitné a hodné investície.


Fotogaléria