Prístavba bazénu na Mokrohájskej ulici, Bratislava

Odborným okom

Dátum posúdenia: Vyšlo v časopise ASB, 5/2011, str. 32

Možnosti verejného plávania nie sú v Bratislave dostatočné. Šesťdráhový krytý bazén na Mokrohájskej spája majoritnú spoločnosť s hendikepovanými a vďaka zaň.

Stavba je riešená ako prístavba pôvodného trojdráhového bazéna, s ktorým je interiérovo prepojená. Pôvodný zámer murovanej konštrukcie bol z dôvodu finančnej náročnosti nahradený oceľovou alternatívou so sendvičovým panelovým opláštením s vnútorným food-safe povrchom. Výplne otvorov sú realizované z plastových okien s izolačnými dvojsklami. Pri dispozičnom riešení boli zohľadnené nároky pre hendikepovaných rôzneho charakteru, pri ktorých bola požiadavka na bezbariérovosť iba základný štandard. Úniková oceľová rampa je v pozdĺžnom profile spádovaná podľa zásad a normy; škoda, že prístupová rampa, ktorá nebola oficiálnou súčasťou projektu a dodávky, sa chvatne vydláždila zámkovou dlažbou s konštantným sklonom po celej dĺžke, pričom na opláštení haly je vidieť, že hlavný dodávateľ s týmto detailom uvažoval. Druhá škoda je, že popri výraznej podpore nórskych fondov nenašiel slovenský zriaďovateľ prostriedky na vydláždenie parkoviska a pár metrov prístupovej cesty, ktorá je v dezolátnom stave...Výstavbou susednej nákupnej zóny sa zmenili hydrogeologické pomery lokality a ako aj názov ulice Mokrohájska predpovedá, výstavba nebola jednoduchá z pohľadu zakladania. Jednalo sa o výstavbu na zelenej lúke a bolo potrebné realizovať výmenu podložia s aplikáciou plastovej geomreže. Bazénová hala zahŕňa okrem plaveckého bazéna aj podnetový bazén 4 x 3 m s chromoterapiou, šatne a TZB zázemie. Plavecký bazén dlhý 25 metrov s hĺbkou 1,2 až 1,5 metra je riešený ako železobetónová vaňa, má tzv. napätú hladinu vody a je postavený podľa štandardov FINA s možnosťou usporadúvania plaveckých súťaží pre hendikepovaných. Celá hala má priznané oceľové stropné priehradovky, stĺpy a štyri prieduchy vzduchotechniky. Prieduchy sú pozdĺžne, krajné privádzajú teplý vzduch, ktorý eliminuje rosenie okien, stredné slúžia na odvod pár. Použitá TZB technológia je plnoautomatická, nevýhodu vidíme v absencii tepelného čerpadla, resp. vo vykurovaní závislom na zemnom plyne. Nosné stĺpy umiestnené po obvode sú prierezu H a decentne ukrývajú dažďové zvody z polypropylénových rúr a zaizolované zvody bleskozvodu. Pri podrobnejšej prehliadke riešenia bleskozvodu na streche sme pozdĺž atík postrehli dažďové mláky, ktoré zbytočne namáhajú povlakovú krytinu. Dôvodom sú vegetačné nánosy v blízkosti dažďových zvodov. Údržbe strechy preto odporúčame venovať väčšiu pozornosť.Výstavbou bazénovej haly nepribudlo v Bratislave wellness centrum, no napriek tomu je stavba najväčším centrom hydroterapie v strednej Európe.

Stavba nie je z architektonickej stránky zaujímavá, avšak pridaná hodnota stavebného diela dosahuje pre mnohých klientov nevyčísliteľnú hodnotu. Po hokejovom štadióne M. Gáboríka v Trenčíne je toto ďalší dobrý príklad zmysluplnej stavby, ktorá podporuje zdravie jej užívateľov.


Fotogaléria